Flextellingen

Doe mee met flextellingen!

Een flextelling is een telling waarbij je van een wandeling een compleet lijstje doorgeeft, in plaats van hier en daar een losse waarneming. Nog nooit gedaan? Probeer het eens uit! Het gaat nauwelijks extra werk kosten, het is eigenlijk heel makkelijk én het levert gegevens op die we kunnen gebruiken voor onze trends van soorten.

 

Een flextelling in het kort:

  • Je maakt een wandeling en gaat vlinders of libellen kijken.
  • Bij de start van je wandeling zet je de app aan.
  • Je geeft alle waarnemingen van de gekozen soortgroep door.
  • Je looproute wordt automatisch bijgehouden.
  • Aan het eind van je telling zet je de app weer uit.
  • Je telling wordt als compleet pakketje opgeslagen.

 

Voordelen ten opzichte van losse waarnemingen:

  • Door de looproute weten we precies waar je wel bent geweest, maar niets hebt gezien.
  • Doordat je alles doorgeeft wat je wél hebt gezien, weten we ook wat je níet hebt gezien.
  • Doordat je een complete telling doet, krijgen we een beeld van de aantallen individuen ter plaatse.

Hoe doe je mee?

Meedoen kan via verschillende apps. Welke je daarvan kiest maakt niet uit, ze hebben verschillende voordelen. Met ButterflyCount kun je bijvoorbeeld in heel Europa terecht, met Obsmapp kun je elke willekeurige soortgroep tellen en met LiveAtlas kun je tegelijkertijd de ene soortgroep wel en de andere niet compleet tellen.

 

De mogelijkheden op een rijtje

Waarom flextellingen?

Om vlinders en libellen in Nederland goed te kunnen beschermen, is informatie nodig over de precieze verspreiding, dichtheden en veranderingen daarin. Voor de verspreiding kunnen we gebruikmaken van de waarnemingen van duizenden vrijwilligers in de NDFF (waaronder die van Telmee.nl en Waarneming.nl) waarmee we een goed overzicht hebben over de meeste populaties.

Voor dichtheden en de veranderingen in de populatiegrootte zijn deze losse waarnemingen helaas maar zeer beperkt bruikbaar. We weten immers alleen wat er is doorgegeven. Vaak ontbreken ook aantallen, of is niet duidelijk waar de aantalsschatting op slaat (de hele populatie, alleen een plekje?)

Met flextellingen wordt dat anders. Door de waarnemingen door te geven via een app die ook de route en de tijd bijhoudt, en omdat waarnemers beloven alle vlinders/libellen die ze tijdens de telling zien door te geven, weten we dan ineens heel precies wat waar en wanneer precies is gezien, en tevens wat op die plek NIET gezien is. Dat is minder relevant voor een verspreidingskaartje, maar juist heel belangrijk om trends in de tijd en dichtheden uit te kunnen rekenen.