Nieuws | Heide

Weer een slecht jaar voor de vlinders..

9-nov-2023 · 2023 Heide Heivlinder HesperiaComma

Al jarenlang hebben de vlinders die hun leefgebied op heiden hebben het moeilijk. Terwijl we bij de bossoorten ook positieve.. lees verder

Experimenteren met begrazing voor meer..

23-jun-2022 · 2022 begrazing Heide MichielWallisDeVries

Vergrassing belemmert een soortenrijke heidefauna, want vooral op droge heide hebben veel soorten een lage vegetatie met open.. lees verder

Slim begrazen voor de fauna op de heide

7-mei-2013 · begrazing Heide SNL

Begrazing met runderen, paarden of schapen is niet weg te denken bij het beheer van heidegebieden. Dat begrazing goede.. lees verder

Actueel