Nieuws | begrazing

Grazers en vlinders; zoek de balans

23-jan-2024 · 2024 begrazing KarsVeling koeien

Net als maaien zorgt grazen geregeld voor ophef onder vlinderliefhebbers. Zeker als er klokjesgentianen met eitjes van het.. lees verder

Experimenteren met begrazing voor meer..

23-jun-2022 · 2022 begrazing Heide MichielWallisDeVries

Vergrassing belemmert een soortenrijke heidefauna, want vooral op droge heide hebben veel soorten een lage vegetatie met open.. lees verder

Ontwikkeling damherten en reeën in Awd

Hoe damherten de duinen veranderen

19-feb-2016 · AmsterdamseWaterleidingduinen begrazing duinen

Er is al langere tijd commotie om plannen damherten te schieten in de Waterleidingduinen van Amsterdam. Dierenbescherming en.. lees verder

Overleeft bruine eikenpage..

20-feb-2015 · begrazing beheer BruineEikenpage PWN

De bruine eikenpage is in Nederland een bedreigde dagvlinder, waarvan het Noord-Hollands Duinreservaat op dit moment de.. lees verder

Alternatieven voor plaggen

23-jan-2015 · begrazing heide onderzoek plaggen

Al tientallen jaren worden vergraste heides geplagd en dat heeft op veel plaatsen gezorgd voor terugkeer van heide. Toch.. lees verder

Slim begrazen voor de fauna op de heide

7-mei-2013 · begrazing Heide SNL

Begrazing met runderen, paarden of schapen is niet weg te denken bij het beheer van heidegebieden. Dat begrazing goede.. lees verder

Zeldzame soorten en stikstof plaatsen..

6-apr-2012 · begrazing beheer kalkgraslanden Stikstof

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds.. lees verder

Actueel