Nieuws | MeetnetLibellen

Meetnet libellen: heerlijk tellen langs..

7-feb-2023 · 2023 KarsVeling Libellen MeetnetLibellen

Libellen komen overal voor, in bossen, graslanden, steden en ook in de tuin. Voor de voortplanting hebben ze wel water nodig,.. lees verder

Meer dan een eeuw verandering van..

3-jan-2023 · 2023 ArcoVanStrien Bosbeekjuffer CBS

We hebben in Nederland, dankzij duizenden waarnemers, een grote hoeveelheid gegevens over libellen. Hierdoor weten we welke.. lees verder

Doe mee met het libellenmeetnet

1-feb-2021 · 2021 MeetnetLibellen Natuurbericht

Er vliegen nog geen libellen Alleen winterjuffers zijn nu te vinden, verscholen op hun overwinteringsplekken. Toch zijn we al.. lees verder

Tellers harder nodig dan ooit

4-jun-2019 · Biodiversiteit dagvlinders Libellen MeetnetLibellen

Dankzij de inzet van duizenden mensen kan De Vlinderstichting al meer dan 25 jaar de vlinderstand goed in de gaten houden. De.. lees verder

Libellentrend niet meer positief

2-mrt-2019 · achteruitgang klimaatverandering Libellen MeetnetLibellen

In al het nieuws over de achteruitgang van insecten leken de libellen een gunstige uitzondering. Waar de dagvlinders en bijen.. lees verder

Zeer zeldzame libellen aangetroffen in..

9-aug-2018 · Kuinderbos Libellen MeetnetLibellen OostelijkeWitsnuitlibel

Het afgelopen jaar zijn in het Kuinderbos in de Noordoostpolder veel bijzondere libellen gevonden. Zo werden bij één poel.. lees verder

Rivierrombout tellen

11-jun-2018 · MeetnetLibellen Rivierrombout

De uitsluiptijd van de rivierrombout is begonnen! Larven van deze libel kruipen uit de rivier de strandjes op. Daar barst het.. lees verder

Gezocht: tellers voor telroutes zeldzame..

21-apr-2015 · MeetnetLibellen Speerwaterjuffer tellen

In het Landelijk Meetnet Libellen worden twee soorten telroutes onderscheiden: algemene en soortgerichte telroutes. Langs.. lees verder

Libellentellers gezocht

24-mrt-2015 · MeetnetLibellen tellen vrijwilligers

Wilt u meehelpen om vast te stellen welke libellensoorten voor- of achteruitgaan? En kunt u in de periode mei-september.. lees verder

Forse populatie gevlekte witsnuitlibel..

5-jan-2014 · GevlekteWitsnuitlibel MeetnetLibellen NoordBrabant

De gevlekte witsnuitlibel is opgenomen op de Habitatrichtlijn en geniet Europese bescherming. De soort komt in Nederland.. lees verder

Betrouwbare verspreidingsgegevens uit..

11-sep-2013 · MeetnetLibellen MeetnetNachtvlinders MeetnetVlinders waarnemingen

Mooie vlinder gezien? Veel mensen melden hun waarnemingen op sites als telmee.nl of waarneming.nl en bouwen zo samen een.. lees verder

Vlinders en libellen als indicatoren

30-aug-2013 · Biodiversiteit Koninginnenpage MeetnetLibellen MeetnetNachtvlinders

De biodiversiteit van de wereld is overweldigend groot. Een recente schatting kwam tot 8,7 miljoen soorten, waarvan het.. lees verder

Actueel