Nieuws | kalkgraslanden

Verbinden van leefgebieden voor soorten..

25-feb-2019 · BruinDikkopje kalkgraslanden Limburg Natuurbeheer

Het behoud en herstel van de uitzonderlijke biodiversiteit in het Limburgse Heuvelland worden sterk belemmerd door de grote.. lees verder

Kunnen vlinders tegen gefaseerd begrazen..

24-jan-2017 · beheer BruinDikkopje kalkgraslanden Stikstof

Op Zuid-Limburgse kalkhellingen liggen verspreid nog graslanden met hoge natuurwaarde. Zowel door het beƫindigen van de.. lees verder

Naar betere bescherming natuur

13-jan-2014 · Biodiversiteit kalkgraslanden natuurwet

Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder De Vlinderstichting, presenteren een gezamenlijke visie.. lees verder

Zeldzame soorten en stikstof plaatsen..

6-apr-2012 · begrazing beheer kalkgraslanden Stikstof

Kalkgraslanden in Zuid-Limburg worden begraasd om de typische planten- en insectensoorten te behouden. Er is echter steeds.. lees verder

Actueel