Nieuwsbericht

#Meimotten ten einde, op naar de Nationale NachtvlinderNacht

dinsdag 31 mei 2022

In mei stonden de sociale media van De Vlinderstichting in het teken van de nachtvlinders. Onder de hashtag #meimotten (een initiatief van Theo de la Ruelle) werd dagelijks aandacht besteed aan deze interessante en belangrijke diergroep. Elke dag een nieuwe soort, interessante feitjes en prachtige foto's. Nu maken we ons op voor de Nachtvlindernacht op 1 juli.

Het prachtige muntvlindertje kun je gewoon overdag tegenkomen in je tuin. Het prachtige muntvlindertje kun je gewoon overdag tegenkomen in je tuin.

31 mei is de laatste dag van #meimotten. Iedereen mag dan zijn of haar favoriete nachtvlinder posten onder deze hashtag. In de afgelopen maand is veel aandacht gegeven aan motten en ook is ingegaan op nachtvlindermythes. Zo werd bijvoorbeeld uitgelegd dat er maar heel weinig motten zijn die schade aan kleding toebrengen. Er zijn maar een paar waarvan de rupsen zich te goed kunnen doen aan wol, katoen en andere stoffen en deze komen veel minder voor dan vroeger. Ook werd duidelijk dat motten, ofwel nachtvlinders, zeker niet allemaal bruine en weinig getekende vlinders zijn.

Variatie

Er is een enorme variatie in grootte, patroon en kleur en ook onder de nachtvlinders vinden we zeer kleurige vlinders. En hoewel de hele groep nachtvlinders heet, door bepaalde overeenkomende kenmerken in hun bouw, is er ook een honderdtal soorten dat gewoon overdag actief is. Deze kunnen we dus gewoon tijdens onze wandelingen tegenkomen. Op dit moment zie je bijvoorbeeld in je tuin het kleine driehoekige muntvlindertje, of tijdens een wandeling de donkerrood met zwarte sint-jacobsvlinder fladderen.

Waarde nachtvlinders

Het is altijd spannend wat er op de lamp af zal komen. Het is altijd spannend wat er op de lamp af zal komen.

Nachtvlinders zijn dus heel boeiend en fraai, maar er is meer. Nachtvlinders zijn onmisbaar in het het hele ecosysteem. De enorme aantallen rupsen die nu aanwezig zijn, zorgen ervoor dat heel veel vogels en andere dieren zich succesvol kunnen voortplanten. Zouden er geen rupsen zijn, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Ze vormen, met andere insecten, de basis van de voedselpiramide. Maar ze zijn ook bestuivers. Er wordt steeds meer bekend over de belangrijke rol die ze hierin, naast andere insecten, spelen. Sommige planten worden voornamelijk door nachtvlinders bestoven. Maar ook hebben ze een enorme invloed doordat ze met zoveel zijn. We kennen de grote grazers, als paarden en Schotse hooglanders, maar die vele miljoenen rupsen hebben, als kleine grazers, een veel grotere impact. En dan hebben we het nog niet eens over het meest belangrijke aspect, de intrinsieke waarde.

Nachtvlindernacht

Kortom, er is volop aandacht geweest voor nut en noodzaak van nachtvlinders en voor de prachtige variatie die we bij motten vinden. Op 1 en 2 juli kun je dat allemaal zelf beleven, want dan is er weer de Nationale NachtvlinderNacht. Op vele locaties verspreid door het land kun je dan met nachtvlinderaars op pad. Er zijn plekken met lamp en laken en met strooproutes en je kunt er alles te weten komen over nachtvlinders.

Meer informatie

Pagina Nationale NachtvlinderNacht 2022 van De Vlinderstichting
Ga je zelf nachtvlinderen? Geef je activiteit door op deze site en geef aan of er belangstellenden welkom zijn of niet

2022 juli KarsVeling NationaleNachtvlindernacht Natuurbericht