sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin april-half augustus in één generatie. De periode waarin de vlinders uitkomen is vrij lang, zodat vlinders en rupsen tegelijkertijd kunnen voorkomen. De vlinders vliegen overdag en zijn gemakkelijk te verstoren. Ze komen ´s nachts op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De opvallende oranjegeel met zwarte (zebra)rupsen zitten overdag open en bloot op de waardplant. Ze eten vooral de bladeren en de bloemen; als er erg veel rupsen bij elkaar zitten, laten ze slechts een kale stengel over. De soort overwintert als pop in een losse cocon in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

The Cinnabar

Duitse naam

Blutbär, Jakobskrautbär

Franse naam

la Goutte de sang , l'Écaille du sénéçon

Oud Nederlandse naam

jacobskruiskruidvlinder, jacobsvlinder, zebrarups

Synoniemen

Hipocrita jacobaeae, Euchelia jacobaeae, Callimorpha jacobaeae, Tyria jacobaea

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Sint-jacobsvlinder is een reeds lang bestaande naam.
De waardplant van deze soort is kruiskruid en dan vooral jakobskruiskruid.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Tyria: Turios is een Griekse schrijfwijze van 'uit Tyre' en Tyre was beroemd door zijn prachtige purperen kleurstof.
jacobaeae: Senecio jacobaea is jacobskruiskruid, de voedselplant van deze soort. Linnaeus noemde deze plant Jacobaea senecionis.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-23 mm. Een opvallende verschijning door de zwarte voorvleugel met twee rode stippen langs de achterrand en een rode streep langs zowel de voorrand als de binnenrand. De achtervleugel is rood met zwarte randen.

Kenmerken rups

Tot 30 mm; lichaam helder oranje geel met opvallende zwarte dwarsbanden; beharing kort, zwart en onopvallend; kop glimmend zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Door de rood met zwarte tekening en door de op elkaar lijkende Nederlandse namen, wordt deze soort door beginnende vlinderaars wel verward met de sint-jansvlinder (Zygaena filipendulae); deze soort is eveneens overdag actief en vrij algemeen, maar heeft een ander vleugelpatroon.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral duinen en heiden; ook andere open plaatsen zoals bosranden, moerasachtige gebieden en tuinen.

Planten

Jakobskruiskruid en andere soorten kruiskruid zoals duinkruiskruid.

Waardplant

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie