Nieuwsbericht

Er vliegt een blauwtje in uw tuin!

woensdag 2 april 2014

Prachtig felblauw is hij en nu wordt hij overal in het land gezien. Zoals veel andere vlinders is hij er door het warme weer vroeg bij dit jaar. Wellicht ziet u hem ook bij u in de tuin.

Het boomblauwtje is nu volop te zien. Sterker nog: als u nu een blauwtje ziet, dan is het eigenlijk haast zeker een boomblauwtje. De andere blauwtjes vliegen namelijk pas later in het seizoen. En het gaat goed met het boomblauwtje: het is een van die paar vlinders waarmee het de laatste jaren beter gaat. Inmiddels is hij ruwweg zeven keer zo talrijk dan begin jaren negentig. De grafiek uit het Landelijk Meetnet Vlinders met de indexen laat echter nog iets anders zien: er zit een patroon in waarin relatief goede en relatief slechte jaren elkaar afwisselen.

Brits onderzoek suggereert dat dit komt door een relatie met een parasiet. In goede boomblauwtjes-jaren plant ook de parasiet zich goed voort; het jaar daarna zijn er erg veel parasieten en komen er maar weinig boomblauwtjes; vervolgens hebben de parasieten weer weinig te eten en stort hun populatie in; dat laatste is weer goed voor de boomblauwtjes die toenemen en talrijk worden. Nu is de het cirkeltje weer rond en begint het weer van voor af aan.

Let de komende weken op het boomblauwtje. Ze vliegen meestal alleen, op een meter of twee hoogte. Ze kunnen overal gezien worden, ook bij u in de straat en in uw tuin. Heeft u een vuilboom (sporkenhout) in de tuin, hulst en bloeiende klimop dan kunnen ze zich er nu en ook de volgende generatie in augustus, zelfs voortplanten! De rupsen leven namelijk van de bloemknoppen van bomen en struiken. De komende weken zijn die te vinden op vuilboom of hulst bijvoorbeeld. De rupsen van de najaarsgeneratie zitten onder andere in de bloemknoppen van klimop.

Het Landelijk Meetnet Vlinders is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur. Dankzij dit meetnet kunnen we de ontwikkelingen in de vlinderstand nauwgezet volgen. Alle hulp en medewerking is welkom. Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij De Vlinderstichting.

Boomblauwtje MeetnetVlinders parasiet