Nieuwsbericht

Van Waarnemen naar Natuurbeschermen - de natuur telt mee

vrijdag 2 september 2011

Op 1 oktober 2011 organiseren de KNNV, de VOFF en Soortbescherming Nederland in Utrecht een congres ‘Van Waarnemen naar Natuurbeschermen – de natuur telt mee’. Doel van dit congres is om vrijwillige waarnemers, onderzoekers en betrokken burgers handvatten te bieden om de bescherming van de natuur zelf aan te pakken.

Achtergrond
In Nederland doen ongeveer 20.000 mensen op vrijwillige basis onderzoek naar planten en dieren in de natuur. Geen land ter wereld weet zoveel van haar natuur als Nederland. Toch heeft al die kennis nog niet kunnen leiden tot adequate bescherming van de natuur. Ten opzichte van 1850 is 80% van onze soortenrijkdom verdwenen en nog altijd gaat - met name in de agrarische gebieden - de biodiversiteit hard achteruit. Als je het huidige regeringsbeleid ziet, is daar de komende tijd bijzonder weinig van te verwachten. Hoog tijd dus, om in actie te komen. Want als je tegenwoordig natuur en landschap wilt beschermen, zul je het zelf moeten doen!

Van betrokken burgers tot actievoerders
En er is van alles mogelijk: gericht gebieden inventariseren, adviseren en meepraten over beheerplannen, deelnemen aan planprocedures, inspreken en tegenspreken, media in stelling brengen, actie voeren en als het nodig is: naar de rechter stappen.

Het congres
Door middel van lezingen, presentaties en thematische workshops maken bezoekers van het congres kennis met geslaagde voorbeelden van natuurbescherming en krijgen ze praktische tips & tricks aangereikt om in hun eigen omgeving zelf met concrete natuurbescherming aan de gang te gaan. Workshops worden verzorgd door o.a. Vogelbescherming Nederland, De Vlinderstichting, Landschapsbeheer Nederland, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, de Milieufederaties, Natuurmonumenten en De Groene Elf.

Meer informatie over het programma, de presentaties en de workshops vindt u op de website van de KNNV. Daar kunt u zich ook opgeven voor deelname.

Natuurbeheer vrijwilligers