Nieuwsbericht

Veel nachtvlinders uit het zuiden

maandag 23 oktober 2023

Vorige week was de dag van de trekvogels. Vogeltrek is een bekend fenomeen, maar er zijn ook trekkende nachtvlinders. Soms trekken zij wel honderden tot duizenden kilometers! Sommige van deze soorten komen jaarlijks in grote aantallen naar ons land, zoals de gamma-uil en het koolmotje, Dit jaar waren er veel waarnemingen van treknachtvlinders, ook van zeldzame soorten.

De meest algemene trekvlinder onder de nachtvlinders is de gamma-uil (Bron: Kars Veling) De meest algemene trekvlinder onder de nachtvlinders is de gamma-uil (Bron: Kars Veling)

Het toenemen van zuidelijke soorten, want de trekvlinders komen allemaal uit het zuiden, is de laatste jaren al aan de gang. Dit heeft vast te maken met klimaatverandering en -opwarming, waardoor onze streken aantrekkelijker worden voor die vlinders. Dit jaar is er echter wat geks aan de hand: we krijgen veel extreem zeldzame trekvlinders in ons land. Enkele voorbeelden zijn de sierlijke haarbos en de zuidelijke grasuil. De sierlijke haarbos is pas in 2020 voor het eerst in Nederland gevonden. Dit jaar zijn er al maar liefst negen exemplaren waargenomen, voornamelijk langs de kust. Dat hebben trekvlinders ook gemeen met trekvogels: ze volgen vaak landschapselementen om zich te oriënteren. Daarom worden veruit de meeste trekvlinders langs de kust waargenomen. De zuidelijke grasuil was tot enkele jaren terug een echte zeldzaamheid, met ook voornamelijk wat waarnemingen langs de kust. Op het kaartje is echter te zien dat er dit jaar waarnemingen uit alle provincies zijn.

Het voorkomen van de zuidelijke grasuil vanaf 2010, met voor 2023 een record (Bron: Jurriën van Deijk; kaartjes: NDFF) Het voorkomen van de zuidelijke grasuil vanaf 2010, met voor 2023 een record (Bron: Jurriën van Deijk; kaartjes: NDFF)
De windepijlstaart is in 2023 erg veel gemeld (Bron: Jurriën van Deijk) De windepijlstaart is in 2023 erg veel gemeld (Bron: Jurriën van Deijk)

Onder de trekvlinders zijn ook een aantal pijlstaarten. Dat zijn heel grote en vaak fraai gekleurde motten die echt tot de verbeelding spreken. Een van de grootste is de windepijlstaart en deze is bijzonder veel gemeld dit jaar. De grootste aantallen van deze trekvlinder zijn aanwezig in augustus en september. De vlinders vliegen 's nachts en komen op licht af. Ze bezoeken in de schemering en soms bij zonsopgang buisvormige bloemen zoals die van siertabak en kamperfoelie. Vooral witte bloemen die 's avonds opengaan en sterk geuren zijn aantrekkelijk. Door de buitengewoon lange roltong zijn de vlinders ook in staat te foerageren op bloemen waarin de nectar heel diep ligt. Soms worden ze overdag rustend aangetroffen op boomstammen, palen of muren. Een wel heel spectaculaire mot is de oleanderpijlstaart. Deze is uiterst zeldzaam en bovendien zeldzaam mooi gekleurd en getekend. Er zijn slechts een paar waarnemingen van deze vlinder. In 2018 zijn er ook rupsen gevonden, maar de oleanderpijlstaart kan hier (nog) in geen enkel stadium overwinteren. Dit jaar is hij gevonden in Zeeland, Limburg en Noord-Holland.

Bijzonder verhaal

De oleanderpijlstaart bij de condoleancekaart (Bron: Ellis Castel) De oleanderpijlstaart bij de condoleancekaart (Bron: Ellis Castel)

De waarneming in Noord-Holland kwam via een e-mail bij ons binnen. Ellis Castel had de Oleanderpijlstaart gevonden in haar veranda. Ze schreef: "Onlangs trof ik een prachtige, en naar blijkt, zeer zeldzame Oleanderpijlstaart in mijn veranda aan. Waarschijnlijk is de vlinder meegelift op het rouwboeket van mijn moeder, wat op dat moment in de veranda lag. Het mooie diertje zat op een condoleancekaart. Na ruim drie dagen vrolijk (nachtelijk) rondfladderen, heeft het diertje er toch voor gekozen om via een kier de veranda weer te verlaten. Ik beschouw het als een prachtig cadeau van de natuur en een allerlaatste vlinderkusje van mijn moeder."

Trekvlinders

We kennen allemaal wel trekvogels, die hier broeden en de winter in Afrika doorbrengen. Maar wist je dat er ook trekvlinders zijn? Begin mei is de tijd dat ze vanuit het zuiden ons land binnenkomen. Net als vogels kunnen trekvlinders vele duizenden kilometers vliegen!

Meer over trekvlinders

2023 GammaUil KarsVeling Natuurbericht Oleanderpijlstaart Windepijlstaart ZuidelijkeGrasuil