sierlijke haarbos Ochropleura leucogaster

Familie

uilen (NOCTUIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De eerste waarneming van deze soort was in het Noordhollands Duinreservaat in 2020. In 2023 meerdere waarnemingen van vlinders in Zeeland.

Rode lijst

niet beschouwd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De vlinders zijn nachtactief en vliegen in twee generatis, nl. van april tot mei en van augustus tot november. De meeste migranten worden in Nederland gezien in de herfst.

Benaming

Engelse naam

Radford's Flame Shoulder

Duitse naam

Südalpen-Erdeule

Franse naam

Agrotide à ventre blanc

Synoniemen

Agrotis leucogaster Noctua leucogaster

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Ochropleura: okhros is bleek, pips, ziekelijk vaal en pleura is een ribbel, de costa van een vleugel, naar de bleke veeg langs de rand.
leucogaster: leukós is wit en gaster betekent buik. M.a.w. dus met witte buik.

Auteursnaam en jaartal

(Freyer, 1831)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Lijkt sterk op de haarbos en daardoor zijn verwisselingen niet uit te sluiten.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de haarbos (O. plecta).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Heeft een voorkeur voor warme en droge gebieden, zoals duinen.

Planten

Polyfaag op grassen en kruiden. 

Waardplant

Rolklaver
Lotus

Zuring
Rumex

Klaver
Trifolium

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

Alle soorten uit deze familie