Ervaringen

Rups gevonden

Rick met de rups
Rick (10 jaar): “Op een dag in het najaar van 2010 vond ik een rups bij de achterbuurman. Wat voor rups? Ik wist het niet dus nam ik hem mee naar school. De meester vertelde dat het een rups van een koninginnenpage was. De meester deed hem in een pot waarna de rups zich verpopte. Toen nam de meester hem mee naar huis. Hij zette hem in de schuur van september tot mei. Hij hield de pop een beetje vochtig."

"In mei zette de meester hem onder het afdak bij hem thuis. Daarna nam hij hem mee naar school. De meester twijfelde of hij uitkwam want hij zag niet dat hij bewoog. Toen we maandag weer op school kwamen zag de meester dat de pop ontpopt was in een mooie vlinder. Toen ik zelf binnen kwam zag ik het ook.

’s Middags na het brood eten gingen de meester en ik een paar foto’s maken. Daarna ging de meester alle kinderen roepen dat ze bij de stenen moesten gaan staan. Ik mocht de pot vasthouden en samen met de meester gingen we hem loslaten. Eerst lukte het niet want de pot was te smal, de vlinder kon er niet uitvliegen. Daarna legde we hem op zijn kant en liep de vlinder er uit. Gelijk toen hij er uit was vloog hij weg. We keken er na tot we hem niet meer zagen.” 

Koolwitjes van De Vlinderstichting

P. van der Waal, groepsleerkracht te Leerdam:

"We willen aansluiten bij het verslagje van onze leerling Rick, aan wie onze groep bovenstaande beleving heeft te danken.. Maar je kunt binnen geen vlinders houden. En toch… wel! Het is mogelijk tegen betaling een pakketje eitjes en rupsjes te bestellen bij de vlinderstichting te Wageningen. Info voor uitkweken en verzorgen en over de levenswijze van het koolwitje zit erbij. De kinderen zien van dag tot dag de gedragingen, veranderingen, verzorging door twee kids en genieten ervan. Ook kunt u hiervan een dagboekje aanleggen. Als alles lukt en u geen last hebt van vijanden, komen er na twee tot drie weken koolwitjes uit. Een feestelijk moment! Uiteraard laat u ze bij zonnig weer met z’n allen op het plein vrij. Laat ze een wens roepen en de vlinders uitzwaaien."

Natuurbeleving

"U als vrijwilliger en/of leerkracht kan een zeer belangrijke rol spelen in de natuurbeleving van kinderen. Als opa of oma of lid natuurvereniging of anders! U hebt daarbij de schone en dankbare taak de liefde voor de natuur c.q. vlinders bij te brengen. Uw geniet dan van uitroepen als: “Joepie, weer een gehakkelde aurelia en er is een stukje van zijn vleugel af!” Of “Wat is dat kromme snaveltje bij die snelle vlinder?”

Roltong

"Daar sta je dan met vijfentwintig kids bij vlinderstruiken de kolibrievlinder te bewonderen. Je zegt dat het zijn roltong is om even nectar te zuigen. Ook kan u wijzen op verschillen op boven- en ondervleugels; in vlucht; kleuren; vorm enz. Vanzelf komt de metamorfose ter sprake. Dan is er weer heel wat te vertellen. Later nog eens gaan kijken bij de struiken (herhaling is de beste leermeester) Daarna gaan sommigen uit zichzelf kijken en komen u hun waarnemingen vertellen. Met onze groep zagen we dichtbij school dagpauwogen, kleine vossen, grote en kleine koolwitjes, gehakkelde aurelia’s en boomblauwtje. We gingen ongeveer vier keer kijken. In de klas vertelden we een en ander over dag- en nachtvlinders met behulp van twee bakken opgezette vlinders (ongeveer 30 jaar geleden gekregen). Ook zorgen we voor boeken; vlinderkaarten; posters. Het grappige is dat kinderen in opdracht of uit zichzelf vlinders gaan natekenen; namaken van klei, enzovoort."

Ik wens u met de kleintjes veel vlinderplezier! 

P. van der Waal, groepsleerkracht te Leerdam

Koolwitjes in de klas