Lesmateriaal

Lesmateriaal koolwitjes in de klas

Vlinders zijn door hun mooie uiterlijk en opvallende gedaanteverwisseling een boeiend en leerzaam lesonderwerp. Daarom heeft De Vlinderstichting lesmateriaal ontwikkeld. Met behulp hiervan kunt u zowel kleine als grote vlinderprojecten opzetten. Alle lessuggesties zijn namelijk op zichzelf staande opdrachten. U kunt dus zelf gemakkelijk bepalen welke opdrachten u wel en welke u niet wilt behandelen en dus hoeveel tijd u aan vlinders wilt besteden.

 Groep

1 en 2 Downloaden
3 en 4 Downloaden
5 en 6 Downloaden
7 en 8 Downloaden

Niveau's

Sommige lessuggesties zijn opgenomen in twee niveaus, bijvoorbeeld in groep 5 & 6 en in groep 7 & 8. In dat geval is de opdracht vrij pittig voor groep 5 & 6 en makkelijker voor leerlingen van groep 7 & 8. Het spreekt voor zich dat u het niveau van uw eigen klas het beste zelf kunt inschatten.

Meer lesmateriaal

Meer lesmateriaal over vlinders, maskers en kleurplaten

Bekijk het overzicht

Koolwitjes in de klas