korenbouten Libellulidae

Herkenning

Zeer divers, maar over het algemeen robuuste of compact gebouwde libellen. Mannetjes van de meeste soorten kleurrijk.

Gedrag

Korenbouten maken vaak gebruik van zitposten op de grond of bovenin plantenstengels. Ze maken geen lange vluchten zoals glazenmakers en glanslibellen. Ook jagen en het verdedigen van een plekje aan de waterkant gebeurt vanaf een zitpost. Sommige korenbouten rusten in min of meer verticale positie (bijvoorbeeld de viervlek), terwijl andere soorten horizontaal zitten, soms zelfs met het achterlijf naar boven en de vleugels naar voren gehouden (bijvoorbeeld heidelibellen). Eitjes worden afgezet in het water of op de oever. Het mannetje is daarbij meestal aanwezig: ofwel in tandempositie, ofwel dicht boven het vrouwtje vliegend. Sommige soorten vertonen een sterke neiging tot zwerven.

Habitat

Zeer uiteenlopend. Meestal stilstaande of langzaam stromende wateren die in de zon liggen.

Soorten

bandheidelibel
Sympetrum pedemontanum
Libellulidae: Sympetrinae

beekoeverlibel
Orthetrum coerulescens
Libellulidae: Libellulinae

bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum
Libellulidae: Sympetrinae

bruine korenbout
Libellula fulva
Libellulidae: Libellulinae

bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum
Libellulidae: Sympetrinae

geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum
Libellulidae: Sympetrinae

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis
Libellulidae: Leucorrhiniinae

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum
Libellulidae: Libellulinae

kempense heidelibel
Sympetrum depressiusculum
Libellulidae: Sympetrinae

noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda
Libellulidae: Leucorrhiniinae

oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia albifrons
Libellulidae: Leucorrhiniinae

platbuik
Libellula depressa
Libellulidae: Libellulinae

sierlijke witsnuitlibel
Leucorrhinia caudalis
Libellulidae: Leucorrhiniinae

steenrode heidelibel
Sympetrum vulgatum
Libellulidae: Sympetrinae

venwitsnuitlibel
Leucorrhinia dubia
Libellulidae: Leucorrhiniinae

viervlek
Libellula quadrimaculata
Libellulidae: Libellulinae

vuurlibel
Crocothemis erythraea
Libellulidae: Sympetrinae

zuidelijke heidelibel
Sympetrum meridionale
Libellulidae: Sympetrinae

zuidelijke oeverlibel
Orthetrum brunneum
Libellulidae: Libellulinae

zwarte heidelibel
Sympetrum danae
Libellulidae: Sympetrinae

zwervende heidelibel
Sympetrum fonscolombii
Libellulidae: Sympetrinae