laagveen, petgat

Gat in het veenlandschap, ontstaan door het uitbaggeren van veen.

Libellen

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea
Aeshnidae: Aeshninae

bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum
Libellulidae: Sympetrinae

bruine glazenmaker
Aeshna grandis
Aeshnidae: Aeshninae

bruine korenbout
Libellula fulva
Libellulidae: Libellulinae

bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum
Libellulidae: Sympetrinae

donkere waterjuffer
Coenagrion armatum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum
Libellulidae: Sympetrinae

gevlekte glanslibel
Somatochlora flavomaculata
Corduliidae: Corduliinae

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis
Libellulidae: Leucorrhiniinae

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum
Libellulidae: Libellulinae

gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
Lestidae: Lestinae

glassnijder
Brachytron pratense
Aeshnidae: Brachytroninae

groene glazenmaker
Aeshna viridis
Aeshnidae: Aeshninae

grote keizerlibel
Anax imperator
Aeshnidae: Aeshninae

grote roodoogjuffer
Erythromma najas
Coenagrionidae: Coenagrioninae

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis
Lestidae

kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

lantaarntje
Ischnura elegans
Coenagrionidae: Ischnurainae

noordse winterjuffer
Sympecma paedisca
Lestidae: Sympecmatinae

noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda
Libellulidae: Leucorrhiniinae