hoogveen

Bodemsoort ontstaan uit onder water verteerde planten, waarvan de oppervlakte boven het omringende water ligt. De vegetatie is meestal rijk aan veenmossen.

Libellen

azuurwaterjuffer
Coenagrion puella
Coenagrionidae: Coenagrioninae

dwergjuffer
Nehalennia speciosa
Coenagrionidae: Coenagrioninae

gevlekte glanslibel
Somatochlora flavomaculata
Corduliidae: Corduliinae

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis
Libellulidae: Leucorrhiniinae

gewone pantserjuffer
Lestes sponsa
Lestidae: Lestinae

hoogveenglanslibel
Somatochlora arctica
Corduliidae: Corduliinae

kleine roodoogjuffer
Erythromma viridulum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

koraaljuffer
Ceriagrion tenellum
Coenagrionidae: Pseudagrioninae

lantaarntje
Ischnura elegans
Coenagrionidae: Ischnurainae

noordse glazenmaker
Aeshna subarctica
Aeshnidae: Aeshninae

noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda
Libellulidae: Leucorrhiniinae

oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia albifrons
Libellulidae: Leucorrhiniinae

smaragdlibel
Cordulia aenea
Corduliidae: Corduliinae

speerwaterjuffer
Coenagrion hastulatum
Coenagrionidae: Coenagrioninae

tangpantserjuffer
Lestes dryas
Lestidae: Lestinae

tengere pantserjuffer
Lestes virens
Lestidae: Lestinae

venglazenmaker
Aeshna juncea
Aeshnidae: Aeshninae

venwitsnuitlibel
Leucorrhinia dubia
Libellulidae: Leucorrhiniinae

viervlek
Libellula quadrimaculata
Libellulidae: Libellulinae

vuurjuffer
Pyrrhosoma nymphula
Coenagrionidae: Ceonagrioninae