korenbouten Libellulidae

Herkenning

Zeer divers, maar over het algemeen robuuste of compact gebouwde libellen. Mannetjes van de meeste soorten kleurrijk.

Gedrag

Korenbouten maken vaak gebruik van zitposten op de grond of bovenin plantenstengels. Ze maken geen lange vluchten zoals glazenmakers en glanslibellen. Ook jagen en het verdedigen van een plekje aan de waterkant gebeurt vanaf een zitpost. Sommige korenbouten rusten in min of meer verticale positie (bijvoorbeeld de viervlek), terwijl andere soorten horizontaal zitten, soms zelfs met het achterlijf naar boven en de vleugels naar voren gehouden (bijvoorbeeld heidelibellen). Eitjes worden afgezet in het water of op de oever. Het mannetje is daarbij meestal aanwezig: ofwel in tandempositie, ofwel dicht boven het vrouwtje vliegend. Sommige soorten vertonen een sterke neiging tot zwerven.

Habitat

Zeer uiteenlopend. Meestal stilstaande of langzaam stromende wateren die in de zon liggen.

Soorten

bandheidelibel
Sympetrum pedemontanum

beekoeverlibel
Orthetrum coerulescens

bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum

bruine korenbout
Libellula fulva

bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum

geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum

kempense heidelibel
Sympetrum depressiusculum

noordse witsnuitlibel
Leucorrhinia rubicunda

oostelijke witsnuitlibel
Leucorrhinia albifrons

platbuik
Libellula depressa

sierlijke witsnuitlibel
Leucorrhinia caudalis

steenrode heidelibel
Sympetrum vulgatum

venwitsnuitlibel
Leucorrhinia dubia

viervlek
Libellula quadrimaculata

vuurlibel
Crocothemis erythraea

zuidelijke heidelibel
Sympetrum meridionale

zuidelijke oeverlibel
Orthetrum brunneum

zwarte heidelibel
Sympetrum danae