plas

Min of meer stilstaand water, dat in tegenstelling tot een meer zo ondiep is dat het zonlicht de bodem kan bereiken.

Libellen

azuurwaterjuffer
Coenagrion puella

bandheidelibel
Sympetrum pedemontanum

beekoeverlibel
Orthetrum coerulescens

blauwe breedscheenjuffer
Platycnemis pennipes

blauwe glazenmaker
Aeshna cyanea

bloedrode heidelibel
Sympetrum sanguineum

bruine glazenmaker
Aeshna grandis

bruine korenbout
Libellula fulva

bruine winterjuffer
Sympecma fusca

bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum

gaffelwaterjuffer
Coenagrion scitulum

geelvlekheidelibel
Sympetrum flaveolum

gevlekte witsnuitlibel
Leucorrhinia pectoralis

gewone oeverlibel
Orthetrum cancellatum

gewone pantserjuffer
Lestes sponsa

glassnijder
Brachytron pratense

groene glazenmaker
Aeshna viridis

grote keizerlibel
Anax imperator

grote roodoogjuffer
Erythromma najas

houtpantserjuffer
Chalcolestes viridis