bremvisstaartje Nola holsatica

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. De laatste exemplaren zijn in 1991, 1992 en 1996 verspreid over het land waargenomen.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart. De toevoeging brem heeft te maken met de waardplant van deze soort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Nola: Nola is een stad in Campania. Als deze stad inderdaad de basis is voor deze naam is het wellicht de oudste naam met geografische achtergrond, nog een jaar eerder dan Ochsenheimer ermee begon. Het is de enige geografische naam die Leach maakte. Leach plaatste dit genus bij de Tortriciden; hijzelf gaf geen enkele toelichting.

Auteursnaam en jaartal

(Sauber, 1916)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Lijkt sterk op contrastrijke exemplaren van het licht visstaartje (N. aerugula) waarvan deze soort vroeger als ondersoort werd gerekend. Het uiterlijk van het bremvisstaartje wordt gedomineerd door drie donkere getande dwarslijnen op de voorvleugel: de donker afgezette binnenste- en buitenste dwarslijn en de golflijn. Ook opvallend is de donkere vlek halverwege de voorrand, in feite het uiteinde van de buitenste dwarslijn die, evenals bij het licht visstaartje via een haakse hoek, daar op de voorrand uitkomt. De binnenste dwarslijn is gebogen. Het middenveld is meestal iets donkerder dan de rest van de vleugel. Kenmerkend voor dit visstaartje is de opvallende, donkere brede middelste dwarslijn op de lichte achtervleugel. Het bremvisstaartje mist duidelijke schubbenpuistjes.

Gelijkende soorten vlinder

Het licht visstaartje (N. aerugula) heeft nooit een donkere middelste dwarslijn op een achtervleugel en de binnenste dwarslijn op de voorvleugel heeft een duidelijk uitstekende hoek in de voorste helft van de vleugel. Bovendien heeft het licht visstaartje duidelijke schubbenpuistjes.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Habitat

Planten

Stekelbrem en kruipbrem; vermoedelijk ook struikhei en andere bremsoorten.

Waardplant

Brem
Cytisus

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Alle soorten uit deze familie