donker visstaartje Meganola strigula

Familie
visstaartjes (NOLIDAE)
Onderfamilie
Nolinae / Meganola strigula
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die slechts af en toe verspreid over het land wordt waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Dit visstaartje heeft een grijsachtige voorvleugel met enkele tamelijk onregelmatige zwarte dwarslijnen. De buitenste dwarslijn is sterk getand, de binnenste dwarslijn is S-vormig. Er is geen duidelijke middenband. In de buitenste zone liggen kleine maar duidelijke zwarte streepjes, die soms een soort dwarsband vormen. De achtervleugel is bruin en heeft een duidelijke middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Het vroeg visstaartje (Nola confusalis) heeft een lichtere achtervleugel, de binnenste dwarslijn is sterk gebogen in een punt en de buitenste dwarslijn is egaal S-vormig. De vleugels van het vroeg visstaartje zijn ook bij donkere exemplaren altijd bonter en contrastrijker getekend dan bij het donker visstaartje.

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

vroeg visstaartje
Nola confusalis
NOLIDAE: Nolinae

Vliegtijd en gedrag

Half juni-begin augustus in één generatie. De vlinders komen op smeer en op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een cocon op de waardplant.

Waardplanten

Vooral eik; soms ook beuk of andere loofbomen.

Habitat

Vooral (oude) loofbossen.

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Een soort die slechts af en toe verspreid over het land wordt waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeer zeldzaam. Geïsoleerde populaties in Antwerpen en West-Vlaanderen. Algemener in Wallonië met verspreide meldingen uit Luik, Luxemburg en Namen.

Europa

Het donker visstaartje is in Europa wijd verbreid.

Mondiaal

Heel Europa, noordelijk tot Zuid-Engeland en Zuid-Scandinavië; naar het oosten tot Klein-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Small Black Arches
Duitse naam
Hellgraues Graueulchen
Franse naam
la Nole des chênes , la Nole striolée
Oud Nederlandse naam
lindebeertje
Synoniemen
Roeselia strigula, Nola strigula, Hercyna strigulalis, Nola strigulalis
Toelichting Nederlandse naam

Het donker visstaartje is de donkerste van de groep. Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Meganola: megas is groot. Heeft veel overeenkomst met het genus Nola, maar de soorten die ertoe behoren zijn gemiddeld iets groter.
strigula: strigula is een klein lijntje, naar de lijntjes op de voorvleugel.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Fotograaf: Rik Wever (vangst Stefan Franke), Stadskanaal, 20 juni 2023

populierengroenuil
Earias vernana

groot visstaartje
Meganola albula

katoengroenuil
Earias insulana

zwartlijnvisstaartje
Meganola togatulalis

kleine groenuil
Earias clorana

donker visstaartje
Meganola strigula

alle soorten uit deze familie