licht visstaartje Nola aerugula

Familie

visstaartjes (NOLIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt vooral voor op de zandgronden in het binnenland en in de duinen; ook elders af en toe een waarneming. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half juni-half augustus in één generatie; in gunstige jaren kan de soort iets eerder beginnen te vliegen en is uitloop naar eind augustus mogelijk. De vlinders komen op licht en kunnen vanaf de schemering rustend op grasstengels worden aangetroffen

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De soort overwintert als rups en verpopt zich in een cocon onder aan de stengel van de waardplant of in de strooisellaag

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Black Arches

Duitse naam

Laubholz-Graueulchen

Franse naam

la Nole ravaudée

Oud Nederlandse naam

populierbeertje

Synoniemen

Celama aerugula, Nola centonalis, Celama centonalis, Nola holsatica, Celama holsatica

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het licht visstaartje heeft een zeer lichte tekening. Visstaartje is een al lang bestaande naam. In 'Onze vlinders' van Ter Haar wordt ze al gebruikt. De naschuivers van sommige rupsen uit deze familie hebben wel wat weg van een vissenstaart. 

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Nola: Nola is een stad in Campania. Als deze stad inderdaad de basis is voor deze naam is het wellicht de oudste naam met geografische achtergrond, nog een jaar eerder dan Ochsenheimer ermee begon. Het is de enige geografische naam die Leach maakte. Leach plaatste dit genus bij de Tortriciden; hijzelf gaf geen enkele toelichting.
aerugula: aerugo is koperroest, kopergroen. Er zit geen spoor van groen in de vleugelkleur en Hübner, een kunstminnaar, zou dat ook nooit hebben willen suggereren. Waarschijnlijk is koperachtig bedoeld, naar de bleekbruine gloed op de vleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1793)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-9 mm. De voorvleugel varieert van wit met enkele donkere vegen en velden (dit is de gewone vorm in de duinen) tot zeer donker en contrastrijk; deze laatste vorm kan verward worden met donkere exemplaren van het bremvisstaartje (N. holsatica). De enigszins golvende, fijne zwarte of bruine dwarslijn iets buiten het midden is kenmerkend, maar kan bij sommige exemplaren vaag zijn. Opvallend zijn de drie donkere schubbenpuistjes op de voorvleugel, die vrijwel altijd en in elke kleurvorm aanwezig zijn. De achtervleugel is egaal lichtgrijs.

Gelijkende soorten vlinder

Het vroeg visstaartje (N. confusalis) heeft een geschulpte dwarslijn aan de binnenzijde van de bovendien meer gebogen buitenste dwarslijn. Zie ook het groot visstaartje (Meganola albula) en het bremvisstaartje (N. holsatica).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de zeven visstaartjes (Nolinae).

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral duinen en vochtige heiden.

Planten

Gewone rolklaver en andere soorten klaver; ook wikke, berk, struikhei, (ratel)populier en wilg.

Waardplant

Berk
Betula

Rolklaver
Lotus

Populier
Populus

Wilg
Salix

Klaver
Trifolium

Bosbes
Vaccinium

Wikke
Vicia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie visstaartjes (NOLIDAE)

Alle soorten uit deze familie