paarse parelmoervlinder Boloria dia

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Heliconiinae / Boloria dia
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Een zwerver die in de afgelopen anderhalve eeuw vijftien keer in Nederland is waargenomen, voor het laatst in 1996.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: 16-19 mm. De bovenkant van de vleugels is oranje met zwarte vlekken en stippen. De grondkleur van de onderkant van de achtervleugel is blauwachtig violet met een band van enkele kleine parelmoervlekken. De zwarte vlekken op de onderkant van de achtervleugel zijn goed ontwikkeld.

Uiterlijk Carter: Tot 22 mm; lichaam donkergrijs met een gebroken, witachtige rugstreep en een roodachtig gele lengtestreep op de flanken; doorns geelachtig met witachtige uiteinden; kop zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de zilveren maan, de zilvervlek en de veenbesparelmoervlinder.

Gelijkende soorten vlinder

zilveren maan
Boloria selene

zilvervlek
Boloria euphrosyne

veenbesparelmoervlinder
Boloria aquilonaris

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Diverse soorten viooltjes; vooral akkerviooltje en driekleurig viooltje.

Habitat

Habitat: Warme hellingen met open bos, struwelen, bloemrijke en heischrale graslanden, luwe overhoekjes en braakliggende akkers.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-begin september in twee of drie generaties.

Mobiliteit

De paarse parelmoervlinder is vrij zwerflustig en is zelfs enkele malen in Groot-Brittannië gevonden.

Europa

De paarse parelmoervlinder komt in een groot deel van Midden-Europa voor. De dichtstbijzijnde populaties vliegen in Wallonië.

Mondiaal

Van West-Europa (met uitzondering van de Britse eilanden) via Midden- en Oost-Europa en via de gematigde (Aziatische) zone tot China. Niet in Noord-Europa en niet in grote delen van Zuid-Europa.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid
Engelse naam
Violet Fritillary
Duitse naam
Magerrasen-Perlmutterfalter
Franse naam
Petite violette
Oud Nederlandse naam
akkerparelmoervlinder
Synoniemen
Clossiana dia, Argynnis dia, Brenthis dia, Argyronome dia
Toelichting wetenschappelijke naam

Boloria: bolos = visnet; het kenmerkende vleugelpatroon.
dia: óf het is Dia, een oude naam voor het eiland Naxos óf het is de godheid Dia.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1767)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia

oranje steppevlinder
Arethusana arethusa

grote boswachter
Hipparchia fagi

oostelijke vos
Nymphalis xanthomelas

boszandoog
Lopinga achine

alle soorten uit deze familie