boszandoog Lopinga achine

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Satyrinae / Lopinga achine
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast, waarvan slechts één waarneming bekend is uit 1866.

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken

Kenmerk: Voorvleugellengte: circa 25 mm. De grondkleur van de vleugels is grijsachtig bruin. Zowel op de boven- als op de onderkant van de voor- en de achtervleugel staat een rij grote geelgerande zwarte oogvlekken. Op de onderkant van de vleugels zijn de oogvlekken witgekernd; op de achtervleugel liggen ze in een witte band.

Gelijkende soorten vlinder

Geen resultaten.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Diverse grassen.

Habitat

Habitat: Enigszins open, vochtige bossen met een weelderige grazige ondergroei.

Vliegtijd en gedrag

Eind juni-begin augustus in één generatie.

Mobiliteit

De boszandoog is een honkvaste soort.

Europa

De boszandoog komt in grote delen van Midden-Europa voor, maar is overal zeldzaam (geworden). De dichtstbijzijnde populaties leven nu nabij Parijs en in Midden-Duitsland.

Mondiaal

Van West-Europa (niet de Britse eilanden) en Midden-Europa naar het oosten via de gematigde zone tot Oost-Azië. Naar het zuiden tot Noord-Afrika met geïsoleerde voorkomens in Noord-Spanje en Joegoslavië. Naar het noorden tot de Oostzeekust (Baltische staten) en begrensd voorkomen in Zuid-Zweden en Zuid-Finland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting).
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in het waarnemingbestand Noctua. Hoe die berekeningen worden uitgevoerd staat te lezen op de pagina De berekeningen.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Zeldzaamheid
Engelse naam
Woodland Brown
Duitse naam
Gelbringfalter
Franse naam
La Bacchante
Oud Nederlandse naam
boskoevinkje
Synoniemen
Pararge achine
Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Nieuws

Geen resultaten.

Tijdschriften

Geen resultaten.

Projecten

Geen resultaten.

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

landkaartje
Araschnia levana

kleine parelmoervlinder
Issoria lathonia

woudparelmoervlinder
Melitaea diamina

duinparelmoervlinder
Argynnis niobe

bont zandoogje
Pararge aegeria

bruin zandoogje
Maniola jurtina

alle soorten uit deze familie