bruin spannertje Minoa murinata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Minoa murinata
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land, vooral in Limburg. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst
ernstig bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Goed te herkennen aan de effen licht- tot vaalbruine vleugels zonder verdere tekening. In Nederland komt echter vrijwel uitsluitend de zwarte melanistische vorm voor, die in het buitenland juist niet voorkomt.

Kenmerken rups

Tot 13 mm; lichaam grijsachtig roze met min of meer uitgebreide zwarte tekening; lichtroze wratjes; grijze onderzijde; onder de spiracula een onregelmatige oranje of geelachtig roze lengtestreep; kop bruin met zwarte tekening.

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-half augustus in één generatie. De mannetjes vliegen overdag bij zonnig weer en bezoeken distels die in de buurt van de waardplant staan; ze worden soms ´s nachts op licht aangetroffen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond.

Waardplanten

Cipreswolfsmelk.

Habitat

Zonnige open bossen met voldoende beschaduwde plekjes en bosranden.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land, vooral in Limburg. RL: ernstig bedreigd.

België

Zeldzaam, maar lokaal algemeen in Luxemburg en Namen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via het Middellandse Zeegebied tot de Balkanlanden, noordelijk daarvan van Frankrijk en Engeland via Midden- en Oost-Europa tot Estland. Niet in Scandinavië. In het Zwarte Zeegebied, Klein-Azië, de Kaukasus en de bergen van Midden-Azië ssp. monochroaria (Herrich-Schäffer 1847).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Drab Looper
Duitse naam
Wolfsmilchspanner
Franse naam
la Souris , la Phalène de l'euphorbe
Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is klein en bruin; een betere naam dan bruin spannertje in nauwelijks denkbaar.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Minoa: minous is Kretenzisch; geen enthomologische betekenis.murinata: murinus is muiskleurig, de grondkleur van deze soort

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gele oogspanner
Cyclophora linearia

dennenbandspanner
Pungeleria capreolaria

najaarsboomspanner
Alsophila aceraria

kruiskruiddwergspanner
Eupithecia expallidata

zomerbremspanner
Chesias rufata

gehoekte schimmelspanner
Dysstroma citrata

alle soorten uit deze familie