bruin spannertje Minoa murinata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Wordt slechts af en toe waargenomen in de zuidelijke helft van het land, vooral in Limburg. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

BruinSpannertje

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin juni-half augustus in één generatie. De mannetjes vliegen overdag bij zonnig weer en bezoeken distels die in de buurt van de waardplant staan; ze worden soms ´s nachts op licht aangetroffen.

Levenscyclus

Rups: juni-oktober. De soort overwintert als pop in een cocon op de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Drab Looper

Duitse naam

Wolfsmilchspanner

Franse naam

la Souris, la Phalène de l'euphorbe

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Deze spanner is klein en bruin; een betere naam dan bruin spannertje is nauwelijks denkbaar.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Minoa: minous is Kretenzisch; geen entomologische betekenis.
murinata: murinus is muiskleurig, de grondkleur van deze soort

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-11 mm. Goed te herkennen aan de effen licht- tot vaalbruine vleugels zonder verdere tekening. In Nederland komt echter vrijwel uitsluitend de zwarte melanistische vorm voor, die in het buitenland juist niet voorkomt.

Kenmerken rups

Tot 13 mm; lichaam grijsachtig roze met min of meer uitgebreide zwarte tekening; lichtroze wratjes; grijze onderzijde; onder de spiracula een onregelmatige oranje of geelachtig roze lengtestreep; kop bruin met zwarte tekening.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Zonnige open bossen met voldoende beschaduwde plekjes en bosranden.

Planten

Cipreswolfsmelk.

Waardplant

Wolfsmelk
Euphorbia

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

schaduwstipspanner
Idaea rusticata

rode dennenspanner
Hylaea fasciaria

jeneverbesspanner
Thera juniperata

zomerbremspanner
Chesias rufata

ligusterstipspanner
Scopula imitaria

oranje iepentakvlinder
Angerona prunaria

Alle soorten uit deze familie