roodstreepspanner Rhodometra sacraria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Een trekvlinder die verspreid over het hele land kan worden waargenomen; meestal hooguit enkele waarnemingen per jaar.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Een trekvlinder die al vroeg in het jaar naar het noorden vliegt. De nakomelingen worden hier vooral in de maanden augustus en september waargenomen en komen op licht. Ze kunnen overdag gemakkelijk worden opgejaagd, maar vliegen nooit ver weg; ze rusten vaak op een grasstengel.

Levenscyclus

Er zijn geen rupsenvondsten bekend uit Nederland. De soort is niet in staat om hier te overwinteren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Vestal

Synoniemen

Sterrha sacraria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Het kenmerk van deze spannersoort is de rode streep die vanuit de vleugelpunt over de voorvleugel ligt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Rhodometra: rhodon is een roos en metron is een afmeting, een lengte. Hierbij dacht de naamgever aan de purperen streep op de voorvleugels.
sacraria: sacer is heilig en -aria is een uitgang die voor een grote groep spanners werd toegepast. Sacraria is ook een priesteres, een verzorgster van de tempel, een Vestaalse maagd. Priesteressen droegen, of Linnaeus dacht dat ze die droegen, rood gekleurde mantels.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1767)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 12-14 mm. Heeft voor een spanner een afwijkende rusthouding: de voorvleugels worden in een steile hoek strak tegen het lichaam omhoog gehouden en bedekken de lichtere achtervleugels. De kleur van de voorvleugel varieert van strogeel tot okergeel, soms met een rozerode tint. De vlinder is vooral goed te herkennen aan de schuine rozerode, soms enigszins grijs getinte, smalle bandvormige lijn die vanaf het midden van de binnenrand van de vleugel kaarsrecht naar de vleugelpunt loopt. In het wortelveld bevindt zich langs de voorrand een rode streep met dezelfde kleur.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; vrij lang en dun, lichaam bleekbruin of groen, naar de onderzijde witachtig; soms met bleek geelachtig bruine insnijdingen tussen de segmenten; de groene vormen hebben gewoonlijk een brede, lichtbruine lengtestreep over de rug; een witgekernde donkerbruine middenstreep over de rug wordt naar de staart intensiever; kop bleek roodachtig bruin.

Gelijkende soorten vlinder

De strogele spanner (Aspitates gilvaria) is iets groter en houdt zijn vleugels niet tegen het lichaam omhoog; heeft bovendien een gespikkelde voorvleugel, een donkere vage band op de onderkant van de achtervleugel en zowel op de voor- als op de achtervleugel een middenstip. De gele kustspanner (A. ochrearia) heeft twee dwarslijnen op de eveneens gespikkelde voorvleugel.

Gelijkende soorten rups

Paarsbandspanner (Rodostrophia vibicaria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme, zonnige open plaatsen, akkers en volkstuinen.

Planten

Zuring en gewoon varkensgras.

Waardplant

Varkensgras
Polygonum

Zuring
Rumex

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie