bruine daguil Euclidia glyphica

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Een soort die vooral voorkomt in de oostelijke en zuidelijke helft van het land; lokaal ook elders. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half april-half augustus in twee generaties. De vlinders zijn overdag actief bij zonnig of bewolkt warm weer en zijn gemakkelijk te verstoren, waarbij ze een klein stukje opvliegen en weer gaan zitten.

Levenscyclus

Rups: mei-juni en augustus-september. De rups is ´s nachts actief en rust overdag langs een stengel van de waardplant. De soort overwintert als pop in een cocon in de strooisellaag.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Burnet Companion

Duitse naam

Braune Tageule

Franse naam

la Doublure jaune

Synoniemen

Ectypa glyphica, Gonospileia glyphica

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Dit uiltje is bruin en vliegt overdag; duidelijker kan een soortnaaam niet zijn.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Euclidia: Euclides is de Griekse meetkundige (geometrie). Op de vleugels zou een geometrische tekening zijn te onderkennen. Ochsenheimer nam de naam over uit Hübner's Tentamen uit 1806.
glyphica: gluphe is een embleem, een devies. Linnaeus schrijft: 'de vleugels tonen zwarte hiëroglyphen'.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. Deze spinneruil heeft een warmbruine of grijsachtig bruine, vaak lila getinte voorvleugel. Langs de binnenste dwarslijn loopt een smalle donkere band en langs de buitenste dwarslijn loopt een brede donkere band; heel soms zijn deze dwarsbanden afwezig. In het zoomveld bevindt zich langs de voorrand een grote donkerbruine vlek. Doordat deze spinneruil bij het neerstrijken vaak met gespreide vleugels gaat zitten, is de achtervleugel goed te zien. De binnenste helft van de achtervleugel is donkerbruin, de buitenste helft is oranjegeel met donkere aders en een smalle donkere dwarsband. De genoemde combinatie van kenmerken is uniek en weinig variabel. De onderzijde van zowel de voor- als de achtervleugel heeft een oranjegele kleur met een donkerbruine tekening; de vlinder maakt daardoor in vlucht een kleurige indruk.

Kenmerken rups

Tot 40 mm; lang en slank; een 'semi-spanrups' met slechts drie paar buikpoten; lichaam bruinachtig wit met geelachtig bruine lengtestrepen; onder de lijn van de spiracula een witachtige of geelachtige lengtestreep, die langs de onderkant soms donkerbruin gezoomd is; kop witachtig met lijnen in het verlengde met die van het lichaam.

Gelijkende soorten rups

Mi-vlinder (Euclidia mi).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

(Kalk)graslanden, bloemrijke hooilanden, bosranden, wegbermen en spoordijken.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder klaver, rolklaver, hopklaver, wikke en luzerne.

Waardplant

Rolklaver
Lotus

Rupsklaver
Medicago

Klaver
Trifolium

Wikke
Vicia

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie