klein purperuiltje Eublemma parva

Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Eublemminae / Eublemma parva
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze trekvlinder zijn slechts drie recente waarnemingen bekend uit Zeeland (2009) en Rockanje (2015).

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 7-8 mm. Deze kleine spinneruil kan gemakkelijk worden aangezien voor een microvlinder. De voorvleugel heeft een geelachtig witte grondkleur met in het midden een opvallende bruin met witte dwarslijn, die de vleugel min of meer in tweeën deelt. De buitenste dwarslijn heeft de vorm van een vraagteken. De vleugelpunt en de zone aan de binnenzijde van de dwarslijn in het midden van de voorvleugel zijn vaak bruinachtig gekleurd.

Gelijkende soorten vlinder

Het bleek purperuiltje (E. ostrina) is groter en heeft vaak een paarsachtige tekening; bovendien ontbreekt de opvallende dwarslijn in het midden van de voorvleugel. De moeras-micro-uil (Hypenodes humidalis) is bruiner en heeft diagonale dwarslijnen.

bleek purperuiltje
Eublemma ostrina
EREBIDAE: Eublemminae

moeras-micro-uil
Hypenodes humidalis
EREBIDAE: Eublemminae

Vliegtijd en gedrag

Deze trekvlinder kan worden waargenomen tussen maart en november. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De soort is niet in staat om in Nederland te overwinteren. De verpopping vindt plaats in een cocon die vastgehecht is aan een bloem van de waardplant.

Waardplanten

Donderkruid, fijnstraal en heelblaadjes.

Habitat

Diverse plaatsen met open, vaak verstoorde grond.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze trekvlinder zijn slechts drie recente waarnemingen bekend uit Zeeland (2009) en Rockanje (2015).

België

Zeer zeldzaam. Slechts één recente waarneming (Dilbeek, 2006). Vroeger ook bekend uit Namen.

Mondiaal

Van de Canarische eilanden via Noord-Afrika (zuidelijk tot de Sudan), Anatolië, de Kaukasus tot Afganistan, Noord-India en Centraal-Azië. De noordelijkste vindplaatsen liggen in Noord-Ierland, Nederland en de Oekraïne. In Midden-Europa nergens standvlinder. 'Alleen in Zuid-Europa autochtoon' (Heinicke & Naumann, 1980 - 1982). Noordelijk van de Zuid-Alpen alleen als trekker/zwerver.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Small Marbled
Duitse naam
Fichtenzapfen-Blütenspanner
Synoniemen
Porphyrinia parva
Toelichting Nederlandse naam

De grondkleur van dit vlindertje is purperachtig roze en het is zeker de kleinste van de drie purperuiltjes. Zie ook 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Eublemma: eu- is goed en blemma is een aanblik; de soorten in dit genus zien er goed uit.
parva: parvus is klein; een van de kleinste noctuïden.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1808)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

plat beertje
Eilema lurideola

plakker
Lymantria dispar

bosbessnuituil
Hypena crassalis

donkerbruine snuituil
Idia calvaria

geel grasbeertje
Coscinia striata

glad beertje
Eilema griseola

alle soorten uit deze familie