bruine prachtuil Dysgonia algira

In het buitenland komt de bruine prachtuil voor in steengroeven en op het zuiden gerichte warme hellingen.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Erebinae / Dysgonia algira
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts vier waarnemingen bekend. De laatste twee waarnemingen dateren uit 2015.

Rode lijst
incidenteel

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 17-23 mm. Deze spinneruil is in rusthouding te herkennen aan de brede driehoekige vorm. Over de bruine voorvleugel loopt een brede getailleerde lichte middenband, die grijsachtig bruin of rozeachtig grijs van kleur is. In de vleugelpunt liggen twee, vaak samengevloeide donkerbruine vlekken. Door deze karakteristieke tekening onderscheidt de soort zich van alle andere in Nederland voorkomende uilen. De grondkleur van de voorvleugel is variabel en loopt uiteen van middenbruin tot donkerbruin met soms een paarsachtige tint. Over het midden van de achtervleugel loopt een smalle diagonale vuilwitte dwarsband.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half oktober in twee generaties. De vlinders komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-juli en september-oktober. Er zijn geen rupsenvondsten bekend uit Nederland. De soort overwintert als pop.

Waardplanten

Diverse loofbomen en struiken, waaronder braam, wilg, brem en sleedoorn.

Habitat

In het buitenland komt deze uil voor in steengroeven en op het zuiden gerichte hellingen met een extreem warm microklimaat.

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn slechts vier waarnemingen bekend. De laatste twee waarnemingen dateren uit 2015.

België

Zeer zeldzaam. Slechts drie waarnemingen (2006, 2009, 2014) in Oost-Vlaanderen en Henegouwen.

Mondiaal

Noordwest-Afrika (Marokko, Algerije), de Europese landen langs de Middellandse zee, naar het noorden Midden-Frankrijk en de Zuid-Alpen, het oosten van Oostenrijk, Slowakije, Roemenië, Zuid-Rusland en Voor-Azië (Cyprus, Turkije, Irak).

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
The Passenger
Duitse naam
Blassstirniges Flechtenbärchen
Franse naam
la Passagère
Toelichting Nederlandse naam

De grondkleur van deze mooi getekende uil is grijsbruin. De totale indruk van deze vlinder is prachtig.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Dysgonia: dus- is een voorvoegsel dat iets zieks aanduidt, met problemen; zoals b.v. in dyslexie en gonia is een hoek. Hübner omschrijft een onregelmatige postnediane lijn; de preciese betekenis van het voorvoegsel is niet geheel duidelijk.
algira: Algerije is de plaats waar het type exemplaar werd gevonden.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1767)

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

streepkokerbeertje
Eilema complana

karmozijnrood weeskind
Catocala sponsa

zuidelijke wikke-uil
Tathorhynchus exsiccata

grijs weeskind
Minucia lunaris

witlijnprachtuil

witlijnprachtuil
Grammodes stolida

populierenweeskind
Catocala elocata

alle soorten uit deze familie