booglijnuil Colobochyla salicalis

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort die vroeger lokaal voorkwam in het zuidoosten van het land; de meest recente waarnemingen komen uit Zeeland (2008) en Drenthe (2010, 2014). RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-eind juli in één generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk op te jagen van de waardplant. Ze vliegen vanaf de schemering en komen op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De rups eet uitsluitend jonge bladeren van de waardplant en rust overdag tegen een bladsteel. De soort overwintert als pop op een tak van de waardplant, in een stevige cocon waarin bast verwerkt is.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Lesser Belle

Duitse naam

Weiden-Spannereule

Franse naam

la Madope du saule

Synoniemen

Madopa salicalis

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De vlinder toont in rust een heel regelmatig gebogen lijn van de ene vleugelpunt naar de andere.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Colobochyla: kolobos is in de groei blijven steken en kheilos is een lip, naar de korte labiale palpen. Dit is de enige soort in dit genus.
salicalis: Salix is het plantengeslacht wilg, daar zitten inderdaad enige voedselplanten bij. De uitgang -alis omdat Denis en Sciffermüller deze soort beschreven als een pyralide n.l. Pyralis salicalis.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-15 mm. De rusthouding van deze snuituil doet enigszins denken aan een deltavorm met scherpe hoekpunten. De voorvleugel heeft een lichtgrijze grondkleur met een fijne donkere spikkeling. Kenmerkend zijn de drie roodachtig bruine dwarslijnen, waarvan de buitenste via een gelijkmatige boog in de vleugelpunt eindigt; de dwarslijnen zijn afgezet met een geelachtige rand.

Gelijkende soorten vlinder

De voorvleugel van de bruine sikkeluil (Laspeyria flexula) heeft een grof uitgeholde achterrand; op de vleugel bevinden zich slechts twee dwarslijnen, die bij de voorrand scherp gehoekt zijn.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bosranden en open plekken in vochtige bossen.

Planten

(Ratel)populier en wilg.

Waardplant

Populier
Populus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie