hoekstipvlinder Orgyia recens

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Zeldzaam. Kan verspreid over het land worden waargenomen. RL: ernstig bedreigd.

Rode lijst

ernstig bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-oktober in twee generaties; de tweede generatie is partieel. De mannetjes vliegen overdag in een schichtige zigzagvlucht. De vrouwtjes kunnen zich niet verplaatsen en blijven op hun cocon zitten.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als rups tussen bladeren op de waardplant, waar ook de cocon voor de verpopping gevormd wordt. Het vrouwtje zet de eieren af op haar eigen cocon.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Scarce Vapourer

Duitse naam

Eckfleck-Bürstenspinner

Franse naam

la Soucieuse

Oud Nederlandse naam

donkere witvlak

Synoniemen

Orgyia gonostigma

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Hoekstipvlinder is een al lang bestaande naam en wordt al gebruikt door Ter Haar in 'Onze vlinders'.
Het mannetje van deze soort heeft een paar opmerkelijke vlekken of stippen in de hoeken van de voorvleugel.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Orgyia: orguia is strict genomen het bereik van uitgestrekte armen, een basisgrootheid; hier worden de uitgestrekte armen zelf bedoeld, naar de houding van de rustende vlinder, met de voorpoten naar voren uitgestrekt.
recens: recens is jong, recent; dit benadrukt de grote verwantschap met O. antiqua, maar is er toch van te onderscheiden.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1819)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: ♂ 13-17 mm. De voorvleugel heeft een chocoladebruine grondkleur met daarop een patroon van vlekken en lijnen in verschillende kleuren. Kenmerkend zijn de witte en oranjebruine vlekken in de vleugelpunt. Opvallend zijn de witte vlekken in de binnenrandhoek. Het vrouwtje heeft zeer kleine vleugelstompjes en een dik gezwollen donkergrijs lichaam, dat zacht behaard is. Het mannetje heeft geveerde antennen.

Kenmerken rups

Tot 35 mm; lichaam zwart, bedekt met witachtige haarborstels, die op kleine wratjes staan ingeplant; de segmenten vier tot zeven elk met een opvallende bruiine tot roodachtig bruine haarborstel op het midden van de rug; segment een met een paar naar voren wijzende borstels van lange, gepluimde zwarte haren en segment elf met een identieke haarborstel, die op het midden van de rug staat en naar achteren wijst; over de rug een dubbele rij oranje-rode vlekken en over de flanken een brede rode lengtestreep; kop zwart.

Gelijkende soorten vlinder

Mannetjes van de witvlakvlinder (O. antiqua) en van de heidewitvlakvlinder (O. antiquoides) missen de witte en oranjebruine vlekken in de vleugelpunt; het lichaam van het vrouwtje van deze beide soorten is korter behaard en lichter van kleur.

Gelijkende soorten rups

Witvlakvlinder (Orgyia antiqua), heidewitvlakvlinder (Orgyia antiquoides) en moerasspinner (Laelia coenosa).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Natte heiden, vochtige bossen en moerassen.

Planten

Diverse loofbomen en struiken, waaronder meidoorn, bosbes, eik en wilg.

Waardplant

Meidoorn
Crataegus

Eik
Quercus

Wilg
Salix

Bosbes
Vaccinium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie