brummelspanner Mesoleuca albicillata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt verspreid over het hele land voor; vooral in de oostelijke helft van het land. 

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-half augustus in één, mogelijk twee generaties. De vlinders kunnen overdag worden opgejaagd en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: juli-september. De rupsen zijn vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in een cocon in losse aarde.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Beautiful Carpet

Duitse naam

Brombeer-Blattspanner

Franse naam

la Phalène de la ronce , la Blanchâtre

Synoniemen

Larentia albicillata, Cidaria albicillata, Melanthia albicillata, Melanippe albicillata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Brummelmeter is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders' (begin vorige eeuw). De betekenis van brummel blijft onduidelijk.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Mesoleuca: mesos is middel en leucos is wit. Deze soort wijkt van de nabije verwanten af door het grote witte vlak midden op de vleugels.
albicillata: albus is wit en cilla is latijn voor staart; vanwege het witte abdomen dat contrasteert met het zwarte deel van het lijf (Macleod). Linnaeus zegt niets over het abdomen, maar Macleod's uitleg klinkt aannemelijk.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grondkleur van de zeer brede afgeronde voorvleugel is roomwit tot wit en over de vleugel loopt een brede witte middenband. Het donkere wortelveld en de donkere vlek bij de vleugelpunt bestaan uit bruine, zwarte en paarsblauwe banden en lijnen. Een belangrijk kenmerk dat deze soort onderscheidt van andere zwart met wit gekleurde bandspanners, is dat de middenband licht gekleurd is en de velden daaromheen donker. Er is weinig variatie.

Kenmerken rups

Tot 25 mm; lichaam groen met een witgezoomde roodachtig bruine lengtestreep aan weerszijden van de thorax en de laatste vijf segmenten; over de rug een rij wit- of roze-gekernde, rode, trapeziumvormige vlekken; kop groen, bruin gespikkeld.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral open loofbossen, gemengde bossen en struwelen.

Planten

Gewone braam (brummel is een Oost-Nederlands woord voor braam) en framboos.

Waardplant

Braam
Rubus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

dennenbandspanner
Pungeleria capreolaria

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

streepstipspanner
Idaea humiliata

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

berberisspanner
Pareulype berberata

roestige stipspanner
Idaea inquinata

Alle soorten uit deze familie