engelse beer Arctia festiva

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

De laatste twee waarnemingen dateren uit 1925 (Sint-Pietersberg) en 1964 (Bergeijk).

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Levenscyclus

Rups: tot mei. De rups leeft verborgen, maar komt op zonnige dagen in het voorjaar ‘s middags tevoorschijn om te foerageren. De verpopping vindt plaats in een witgrijs, met haren gemengd spinsel.

Benaming

Duitse naam

Englischer Bär

Franse naam

l'Écaille rose

Synoniemen

Arctia hebe, Chelonia hebe

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beer heeft deze soort gemeen met de grotere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
Wat de achtergrond van de toevoeging Engelse is, is niet bekend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Arctia: arktos is een beer, naar de harige rupsen. Mouffet (1634) noemde een harige rups een 'bear-worm' en in het Duits is het een 'Bärenraupe'.

Auteursnaam en jaartal

(Hufnagel, 1766)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 30-34 mm. De voorvleugel van deze beervlinder is fluweelzwart met vijf witte, oranje afgezette dwarsbanden; de buitenste twee banden vloeien in het midden samen. De achtervleugel is bloedrood met oranjegerande zwarte vlekken. De kop en het borststuk zijn zwart. Het achterlijf is rood met een zwart uiteinde, een zwarte streep over de rug en zwarte vlekken langs de zijkant.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups zwart met lange, grijze, opzij met roestgele haren; kop zwart.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Planten

Diverse kruidachtige planten zoals wolfsmelk en mogelijk ook muizenoor.

Waardplant

Wolfsmelk
Euphorbia

Havikskruid
Hieracium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

witte tijger
Spilosoma lubricipeda

glad beertje
Eilema griseola

gepijlde micro-uil
Schrankia costaestrigalis

muisbeertje
Pelosia muscerda

bruine prachtuil
Dysgonia algira

bonte beer
Callimorpha dominula

Alle soorten uit deze familie