engelse beer Arctia festiva

De engelse beer komt niet meer in Nederland voor.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Arctiinae / Arctia festiva
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

De laatste twee waarnemingen dateren uit 1925 (Sint-Pietersberg) en 1964 (Bergeijk).

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 30-34 mm. De voorvleugel van deze beervlinder is fluweelzwart met vijf witte, oranje afgezette dwarsbanden; de buitenste twee banden vloeien in het midden samen. De achtervleugel is bloedrood met oranjegerande zwarte vlekken. De kop en het borststuk zijn zwart. Het achterlijf is rood met een zwart uiteinde, een zwarte streep over de rug en zwarte vlekken langs de zijkant.

Kenmerken rups

Ter Haar: Rups zwart met lange, grijze, opzij met roestgele haren; kop zwart.

Levenscyclus

Rups: tot mei. De rups leeft verborgen, maar komt op zonnige dagen in het voorjaar ‘s middags tevoorschijn om te foerageren. De verpopping vindt plaats in een witgrijs, met haren gemengd spinsel.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten zoals wolfsmelk en mogelijk ook muizenoor.

Zeldzaamheid

De laatste twee waarnemingen dateren uit 1925 (Sint-Pietersberg) en 1964 (Bergeijk).

België

Een zeer zeldzame soort die lokaal voorkwam in Luxemburg, maar daar na 1980 niet meer is waargenomen.

Europa

De engelse beer komt voor in Midden- en Zuid-Europa.

Mondiaal

Van het Iberisch schiereiland via Zuid- en Oost-Europa, het gebied van de Zwarte Zee en Turkije tot Midden- en Oost-Azië. In het noorden van Europa tot de Baltische staten. In het Middellandse Zeegebied weinig voorkomend en uit Duitsland is de soort al verdwenen.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Englischer Bär
Franse naam
l'Écaille rose
Synoniemen
Arctia hebe, Chelonia hebe
Toelichting Nederlandse naam

De aanduiding beer heeft deze soort gemeen met de grotere soorten uit de familie van de beervlinders (Arctiidae). De naam beervlinders heeft deze familie te danken aan het uiterlijk van de rupsen die dicht behaard zijn en daardoor aan een beer doen denken.
Wat de achtergrond van de toevoeging Engelse is, is niet bekend.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Arctia: arktos is een beer, naar de harige rupsen. Mouffet (1634) noemde een harige rups een 'bear-worm' en in het Duits is het een 'Bärenraupe'.

Auteursnaam en jaartal
(Hufnagel, 1766)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

roomvlek
Arctia villica

baardsnuituil
Pechipogo strigilata

prachtbeer
Utetheisa pulchella

klein geel weeskind
Catocala nymphagoga

klein muisbeertje
Pelosia obtusa

blauw weeskind
Catocala fraxini

alle soorten uit deze familie