gestreepte bremspanner Perconia strigillaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt in heidegebieden in het binnenland; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin juli in één generatie. De vlinders worden gemakkelijk opgejaagd en vliegen soms overdag. Ze zijn vooral na de schemering actief en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een aan de waardplant vastgehechte cocon.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Grass Wave

Duitse naam

Heide-Streifenspanner

Franse naam

la Phalène des landes , l'Etrille

Oud Nederlandse naam

bruingrijze bremspanner

Synoniemen

Aspilates strigillaria, Selidosema strigillaria, Cabera strigillaria, Perconia fuscosignaria, Perconia grisearia

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Heide maar ook brem zijn de waardplanten van deze spannersoort.
Gesptreepte omdat over voor- en achtervleugel evenwijdige lijnen lopen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perconia: peri- in samenstellingen is allemaal en konos is stoffig; alle negen soorten die Hübner in dit genus bijeen bracht hebben een stoffig uiterlijk.
strigillaria: strigilla is een verkleining van striga is een groef, een rimpel, een lijn; naar de fijne lijntjes op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1787)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. De enigszins puntige vleugels hebben een zilvergrijze kleur met verspreid liggende bruine strepen en zijn dicht bezet met fijne bruine spikkels. Meestal lopen er vier strepen over de voorvleugel en drie over de achtervleugel, maar één of twee daarvan zijn soms gereduceerd of afwezig. De intensiteit van de tekening is erg variabel, zelfs bij exemplaren op dezelfde locatie. Het mannetje heeft breed geveerde antennen.

Kenmerken rups

Tot 38 mm; lichaam varieert in kleur van donker purperachtig grijs tot okerkleurig of geelachtig bruin, met een paar donkere lengtestrepen over de rug en donkere lengtestrepen op de flanken; de segmenten vijf, zes en zeven hebben elk een paar wratten op de rugzijde; kop geelachtig of grijsachtig bruin.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Heiden en open bossen langs de hei.

Planten

Vooral struikhei, gaspeldoorn en brem.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

streepblokspanner
Aplocera plagiata

eikenoogspanner
Cyclophora porata

struikheidedwergspanner
Eupithecia goossensiata

klaverspanner
Chiasmia clathrata

schijn-sparspanner
Thera britannica

roodbruine walstrospanner
Catarhoe rubidata

Alle soorten uit deze familie