gestreepte bremspanner Perconia strigillaria

De intensiteit van de tekening van de gestreepte bremspanner is erg variabel, zelfs bij exemplaren op dezelfde locatie.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Perconia strigillaria
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt in heidegebieden in het binnenland; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-20 mm. De enigszins puntige vleugels hebben een zilvergrijze kleur met verspreid liggende bruine strepen en zijn dicht bezet met fijne bruine spikkels. Meestal lopen er vier strepen over de voorvleugel en drie over de achtervleugel, maar één of twee daarvan zijn soms gereduceerd of afwezig. De intensiteit van de tekening is erg variabel, zelfs bij exemplaren op dezelfde locatie. Het mannetje heeft breed geveerde antennen.

Kenmerken rups

Tot 38 mm; lichaam varieert in kleur van donker purperachtig grijs tot okerkleurig of geelachtig bruin, met een paar donkere lengtestrepen over de rug en donkere lengtestrepen op de flanken; de segmenten vijf, zes en zeven hebben elk een paar wratten op de rugzijde; kop geelachtig of grijsachtig bruin.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-begin juli in één generatie. De vlinders worden gemakkelijk opgejaagd en vliegen soms overdag. Ze zijn vooral na de schemering actief en komen in kleine aantallen op licht.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een aan de waardplant vastgehechte cocon.

Waardplanten

Vooral struikhei, gaspeldoorn en brem.

Habitat

Heiden en open bossen langs de hei.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die vooral voorkomt in heidegebieden in het binnenland; op sommige vliegplaatsen talrijk. RL: kwetsbaar.

België

In Vlaanderen zeldzaam en beperkt tot de heidegebieden in de Kempen. In Wallonië vrij zeldzaam en wijdverbreid ten zuiden van Samber en Maas.

Mondiaal

Van de Britse eilanden via Midden- en Oost-Europa tot in Siberië en Mongolië; in het zuiden: van het westelijke Middellandse Zeegebied via de Balkan, de Zwarte Zee en Klein-Azië tot Trans-Kaukasië; in het noorden tot Zuid-Scandinavië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Grass Wave
Duitse naam
Heide-Streifenspanner
Franse naam
la Phalène des landes , l'Etrille
Oud Nederlandse naam
bruingrijze bremspanner
Synoniemen
Aspilates strigillaria, Selidosema strigillaria, Cabera strigillaria, Perconia fuscosignaria, Perconia grisearia
Toelichting Nederlandse naam

Heide maar ook brem zijn de waardplanten van deze spannersoort.
Gesptreepte omdat over voor- en achtervleugel evenwijdige lijnen lopen.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Perconia: peri- in samenstellingen is allemaal en konos is stoffig; alle negen soorten die Hübner in dit genus bijeen bracht hebben een stoffig uiterlijk.
strigillaria: strigilla is een verkleining van striga is een groef, een rimpel, een lijn; naar de fijne lijntjes op de voorvleugels.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1787)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kornoeljespanner
Asthena anseraria

witvlekbosrankspanner
Melanthia procellata

gele kustspanner
Aspitates ochrearia

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata

geringde spikkelspanner
Cleora cinctaria

alle soorten uit deze familie