gevlekte zomervlinder Comibaena bajularia

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; slechts zelden een waarneming buiten deze gebieden. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin juli in één generatie; soms een kleine partiële tweede generatie in september. De mannetjes komen goed op licht. De vrouwtjes worden minder vaak op licht gezien, maar kunnen overdag worden opgejaagd van eikenbladeren.

Levenscyclus

Rups: juni-mei. De rupsen zijn perfect gecamoufleerd doordat zij stukjes blad op hun lichaam plakken; bij het uit de boom kloppen van rupsen vallen ze pas op als ze gaan bewegen. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een losse cocon tussen eikenbladeren.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Blotched Emerald

Duitse naam

Eichenwald-Grünspanner

Franse naam

le Verdelet , le Géomètre bajulaire

Oud Nederlandse naam

kleine spanvlinder

Synoniemen

Hipparchus papilionaria, Comibaena pustulata, Euchloris pustulata, Phorodesma pustulata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. Deze zomervlinder heeft kenmerkende bruine vlekken op de vleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Comibaena: komus is een bundel en baino is gaan. De gewoonte van de rups om zich te bekleden met stukjes eikenbladeren e.d.
bajularia: bajulus is een drager en sjouwer; ook dit slaat op die opmerkelijke gewoonte van de rups.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. De opvallende wit met bruine vlekken in de binnenrandhoek van de voor- en achtervleugel (waardoor de vlinder wel iets weg heeft van een aangevreten boomblaadje) zijn kenmerkend. Kenmerkend is ook de combinatie van de roomwit met roodbruin geblokte achterrand met het ontbreken van uitstekende puntjes (zoals het geval is bij de andere zomervlinders met een geblokte franje). De grondkleur verbleekt in de loop van de vliegtijd van groen naar geelachtig of rozeachtig wit.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Oude bossen met volgroeide eiken; ook struwelen met eiken in bosachtige gebieden.

Planten

Eik.

Waardplant

Eik
Quercus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

schermbloemdwergspanner
Eupithecia tripunctaria

rouwrandspanner
Lycia zonaria

dennenspanner
Bupalus piniaria

streepjesdwergspanner
Eupithecia intricata

grauwe bandspanner
Epirrhoe molluginata

klaverbandspanner
Scotopteryx bipunctaria

Alle soorten uit deze familie