gevlekte zomervlinder Comibaena bajularia

Door de wit met bruine vlekken op de groene vleugels lijkt de gevlekte zomervlinder op een boomblaadje.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Geometrinae / Comibaena bajularia
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; slechts zelden een waarneming buiten deze gebieden. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-17 mm. De opvallende wit met bruine vlekken in de binnenrandhoek van de voor- en achtervleugel (waardoor de vlinder wel iets weg heeft van een aangevreten boomblaadje) zijn kenmerkend. Kenmerkend is ook de combinatie van de roomwit met roodbruin geblokte achterrand met het ontbreken van uitstekende puntjes (zoals het geval is bij de andere zomervlinders met een geblokte franje). De grondkleur verbleekt in de loop van de vliegtijd van groen naar geelachtig of rozeachtig wit.

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin juli in één generatie; soms een kleine partiële tweede generatie in september. De mannetjes komen goed op licht. De vrouwtjes worden minder vaak op licht gezien, maar kunnen overdag worden opgejaagd van eikenbladeren.

Levenscyclus

Rups: juni-mei. De rupsen zijn perfect gecamoufleerd doordat zij stukjes blad op hun lichaam plakken; bij het uit de boom kloppen van rupsen vallen ze pas op als ze gaan bewegen. De soort overwintert als jonge rups en verpopt zich in een losse cocon tussen eikenbladeren.

Waardplanten

Eik.

Habitat

Oude bossen met volgroeide eiken; ook struwelen met eiken in bosachtige gebieden.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt voor op de zandgronden in het binnenland en lokaal in de duinen van Noord-Holland en op de Waddeneilanden; slechts zelden een waarneming buiten deze gebieden. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land. Lokaal in hoge aantallen.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa inclusief Engeland tot de bosgebieden in Zuid-Rusland. In het noorden tot Zuid-Scandinavië, in het zuiden de Balkan en Klein-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Blotched Emerald
Duitse naam
Eichenwald-Grünspanner
Franse naam
le Verdelet , le Géomètre bajulaire
Oud Nederlandse naam
kleine spanvlinder
Synoniemen
Hipparchus papilionaria, Comibaena pustulata, Euchloris pustulata, Phorodesma pustulata
Toelichting Nederlandse naam

De zomervlinders vliegen in de zomermaanden. Deze zomervlinder heeft kenmerkende bruine vlekken op de vleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Comibaena: komus is een bundel en baino is gaan. De gewoonte van de rups om zich te bekleden met stukjes eikenbladeren e.d.
bajularia: bajulus is een drager en sjouwer; ook dit slaat op die opmerkelijke gewoonte van de rups.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bruine vierbandspanner
Xanthorhoe spadicearia

wit spannertje
Asthena albulata

lariksdwergspanner
Eupithecia lariciata

v-dwergspanner
Chloroclystis v-ata

rouwrandspanner
Lycia zonaria

cipresdwergspanner
Eupithecia phoeniceata

alle soorten uit deze familie