grijze bosrankspanner Horisme aquata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Horisme aquata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert uit 1858 in Limburg.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken rups

Tot 30 mm; lichaam grijs met een variabele bruine zweem; over rug en kop een onregelmatige, zwarte, witgezoomde middenstreep; op de onderzijde een bleek okerkleurige lengtestreep; kop grijsachtig wit.

Vliegtijd en gedrag

In het buitenland: eind april-begin juni en half juli-eind augustus in twee generaties; de tweede generatie is aanzienlijk kleiner dan de eerste. De vlinders komen op licht.

Waardplanten

Vooral bosrank, maar ook wildemanskruid wordt genoemd.

Habitat

In het buitenland steppeachtige gebieden.

Zeldzaamheid

De laatste waarneming dateert uit 1858 in Limburg.

België

Vroeger zeer zeldzaam en lokaal in het zuiden van Luxemburg, maar geen recente meldingen.

Mondiaal

De grijze bosrankspanner heeft een verbrokkeld voorkomen in Europa; van Spanje en Frankrijk via Italië tot de Karpaten. De noordelijkste waarnemingen in Zuid-Scandinavië en de Baltische staten. Verder in Rusland, Siberië en Mongolië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Cumbrian Umber
Duitse naam
Küchenschellen-Waldrebenspanner
Franse naam
l'Horisme des pulsatilles , la Phalène aqueuse
Synoniemen
Cidaria aquata
Toelichting Nederlandse naam

Bosrank is een belangrijke waardplant van deze spanner en de grondkleur is grijswit (met een mooie bruine tekening).

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Horisme: horima is een grens; de duidelijk afgebakende lijn op voor- en achtervleugel.
aquata: aqua is water. Mogelijk omdat de tekening er gewassen uitziet. Hübner had hierbij eigenlijk H. tersata in gedachten.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1813)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

hopdwergspanner
Eupithecia assimilata

zoomstipspanner
Scopula umbelaria

zuidelijke stipspanner
Idaea trigeminata

strooiselstipspanner
Idaea laevigata

koekoeksbloemspanner
Perizoma affinitata

moerasstipspanner
Scopula corrivalaria

alle soorten uit deze familie