paarsbandspanner Rhodostrophia vibicaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

Rode lijst

bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin september in één, soms twee niet duidelijk gescheiden generaties. De vlinders komen op licht; overdag rusten ze aan twijgen en zijn ze gemakkelijk te verstoren.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Duitse naam

Rotbandspanner

Franse naam

la Bande rouge , la Flagellée

Oud Nederlandse naam

breedgebandeerde duinspanner, bremspanner

Synoniemen

Pellonia vibicaria, Aspilates vibicaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De tekening van deze bandspanner is paarsachtig.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal

(Clerck, 1759)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een leemgele, soms groenachtig bestoven spanner met op zowel de voor- als de achtervleugel opvallende paarsroze dwarslijnen. De middelste dwarslijn gaat aan de buitenzijde soms over in een paarsroze schaduw of band. De franje is eveneens paarsroze van kleur en soms geldt dit voor het hele zoomveld. De kleurintensiteit varieert; er bestaan ook zeer bleke exemplaren, nagenoeg zonder paarsroze. Op de voorvleugel bevindt zich een kleine ronde of langwerpige middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Exemplaren zonder roze lijken enigszins op de grijze stipspanner (I. aversata); deze heeft echter altijd een donkere middenstip op de achtervleugel.

Gelijkende soorten rups

Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme droge graslanden.

Planten

Diverse planten en struiken, waaronder sleedoorn, brem en struikhei.

Waardplant

Struikhei
Calluna

Brem
Cytisus

Heidebrem
Genista

Sleedoorn
Prunus

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie