paarsbandspanner Rhodostrophia vibicaria

De hoeveelheid roze op de vleugels van de paarsbandspanner is zeer variabel.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Sterrhinae / Rhodostrophia vibicaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een leemgele, soms groenachtig bestoven spanner met op zowel de voor- als de achtervleugel opvallende paarsroze dwarslijnen. De middelste dwarslijn gaat aan de buitenzijde soms over in een paarsroze schaduw of band. De franje is eveneens paarsroze van kleur en soms geldt dit voor het hele zoomveld. De kleurintensiteit varieert; er bestaan ook zeer bleke exemplaren, nagenoeg zonder paarsroze. Op de voorvleugel bevindt zich een kleine ronde of langwerpige middenstip.

Gelijkende soorten vlinder

Exemplaren zonder roze lijken enigszins op de grijze stipspanner (I. aversata); deze heeft echter altijd een donkere middenstip op de achtervleugel.

grijze stipspanner
Idaea aversata
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Gelijkende soorten rups

Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

roodstreepspanner
Rhodometra sacraria
GEOMETRIDAE: Sterrhinae

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-begin september in één, soms twee niet duidelijk gescheiden generaties. De vlinders komen op licht; overdag rusten ze aan twijgen en zijn ze gemakkelijk te verstoren.

Levenscyclus

Rups: augustus-mei. De soort overwintert als halfvolgroeide rups.

Waardplanten

Diverse planten en struiken, waaronder sleedoorn, brem en struikhei.

Habitat

Warme droge graslanden.

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. Komt voornamelijk voor in de duinen en op de Veluwe. RL: bedreigd.

België

Zeer zeldzaam en beperkt tot Wallonië. Wijdverbreid in de kalkstreek, daarbuiten nagenoeg ontbrekend.

Mondiaal

Met hiaten verbreid in Midden- en Oost-Europa tot Siberië; in het noorden: de Baltische landen en Zuid-Scandinavië, in het zuiden: Noord-Afrika, Spanje, het Middellandse Zeegebied, de Balkan, Klein-Azië tot in het westen van Centraal-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Duitse naam
Rotbandspanner
Franse naam
la Bande rouge , la Flagellée
Oud Nederlandse naam
breedgebandeerde duinspanner, bremspanner
Synoniemen
Pellonia vibicaria, Aspilates vibicaria
Toelichting Nederlandse naam

De bandspanners hebben een bandtekening dwars over de vleugels.
De tekening van deze bandspanner is paarsachtig.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Clerck, 1759)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis

ganzenvoetdwergspanner
Eupithecia sinuosaria

late bremspanner
Scotopteryx luridata

peper-en-zoutvlinder
Biston betularia

wortelhoutspanner
Eulithis prunata

bruine heispanner
Selidosema brunnearia

alle soorten uit deze familie