groene dwergspanner Pasiphila rectangulata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Pasiphila rectangulata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

Rode lijst
niet bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 8-11 mm. Vooral verse vlinders zijn meestal goed te herkennen aan de heldergroene kleur; er zijn echter exemplaren die vanaf het begin al grijs of zelfs zwart zijn in plaats van groen. De voorvleugel heeft een fijn patroon van vele donkere, evenwijdig lopende dwarslijnen. Het meest opvallend zijn de centrale dwarslijnen, waarvan de buitenste vooral in de voorste helft van de vleugel een zigzaggend verloop heeft en grenst aan een licht bandje in het zoomveld. Het achterlijf heeft een zwart bandje en één rij zwarte stippen. Er zijn verschillende melanistische varianten, waarbij de groene golflijn opvalt. De onderzijde van de vleugels is licht van kleur met een grote middenstip, duidelijk onderbroken zwarte booglijnen en een donkere achterrand.

Kenmerken rups

Tot 15 mm; lichaam bleek geelachtig of blauwachtig groen, over het midden van de rug soms een duidelijke purperachtig rode of donkergroene lengtestreep, die naar de kop spits toeloopt; kop bruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de sleedoorndwergspanner (P. chloerata) en de bosbesdwergspanner (P. debiliata).

bosbesdwergspanner
Pasiphila debiliata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

sleedoorndwergspanner
Pasiphila chloerata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Gelijkende soorten rups

Sleedoorndwergspanner (Pasiphila chloerata).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

sleedoorndwergspanner
Pasiphila chloerata
GEOMETRIDAE: Larentiinae

Vliegtijd en gedrag

Eind april-half augustus in één generatie; soms een kleine partiële tweede generatie. De vlinders kunnen overdag van de waardplant worden geklopt. Ze komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: eind maart-juni. De rups leeft in bloemknoppen en samengesponnen bloemen en verpopt zich in losse aarde. De soort overwintert als ei op de waardplant.

Waardplanten

Vooral fruitbomen en sleedoorn.

Habitat

Vooral parken, tuinen, struwelen en bossen.

Zeldzaamheid

Zeer algemeen. Komt verspreid over het hele land voor. RL: niet bedreigd.

België

Vrij algemeen in het hele land.

Mondiaal

Van Europa tot Japan; in het zuiden het hele Middellandse Zeegebied tot in het Armeense hooggebergte, in het noorden zelfs vastgesteld boven de poolcirkel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Green Pug
Duitse naam
Braungrauer Wellenstriemenspanner
Franse naam
l'Eupithécie rectangulaire
Synoniemen
Chloroclystis rectangulata, Calliclystis rectangulata, Eupithecia rectangulata, Rhinoprora rectangulata
Toelichting Nederlandse naam

Alle soorten uit het Genus Eupithecia plus nog een aantal andere kleine spanners zijn samengebracht onder de groepsnaam dwergspanner.
Deze dwergspanner heeft een groene kleur op de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Rectangulata: rectangulus is rechthoekig. Linnaeus schrijft: 'de vleugels hebben op de onderkant een haakse lijn gevormd door zwarte stippen'.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

smaragdgroene zomervlinder
Chlorissa viridata

lariksdwergspanner
Eupithecia lariciata

oranje bremspanner
Isturgia limbaria

zuringspanner
Lythria cruentaria

kleine wintervlinder
Operophtera brumata

grote boomspanner
Triphosa dubitata

alle soorten uit deze familie