zoomvlekspanner Stegania cararia

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Stegania cararia
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid
Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2014 in Limburg.
Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-12 mm. Onmiskenbaar doordat de in boogjes verlopende buitenste dwarslijn opvallend afgetekende velden in het zoomveld vormt. De tekening bestaat verder uit korte, dwars op de binnenzijde van de buitenste dwarslijn staande streepjes, een dichte bespikkeling van met namen het midden- en wortelveld met fijne overdwars liggende vlekjes en een duidelijke op elke vleugel aanwezige langgerekte middenvlek. De grondkleur varieert van crèmekleurig tot strogeel. De kleur van de tekening van donkerbruin tot soms zwartachtig.

Vliegtijd en gedrag
Van juni tot eind juli in één generatie.
 
 
Levenscyclus
Rups: van juli tot september.
Waardplanten
(Ratel)populier en els.
Habitat

In het buitenland: dalen met populieren en langs bosranden; ook in tuinen en parken.

Zeldzaamheid
Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2014 in Limburg.
België
Zeer zeldzaam, maar toenemend. In Vlaanderen twee vindplaatsen in West-Brabant (Holsbeek) en Limburg (Sint-Truiden). In Wallonië verspreide meldingen ten zuiden van Samber en Maas, met name in de Viroinvallei en de Gaume; vroeger enkel zeer lokaal in de Gaume.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

kleine wintervlinder
Operophtera brumata

halvemaanvlinder
Selenia tetralunaria

gevlekte spikkelspanner
Alcis deversata

malvabandspanner
Larentia clavaria

dubbelhoekbandspanner
Euphyia biangulata

alle soorten uit deze familie