zoomvlekspanner Stegania cararia

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Deze soort is voor het eerst waargenomen in 2014 in Limburg.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Van juni tot eind juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: van juli tot september.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Meer

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 9-12 mm. Onmiskenbaar doordat de in boogjes verlopende buitenste dwarslijn opvallend afgetekende velden in het zoomveld vormt. De tekening bestaat verder uit korte, dwars op de binnenzijde van de buitenste dwarslijn staande streepjes, een dichte bespikkeling van met namen het midden- en wortelveld met fijne overdwars liggende vlekjes en een duidelijke op elke vleugel aanwezige langgerekte middenvlek. De grondkleur varieert van crèmekleurig tot strogeel. De kleur van de tekening van donkerbruin tot soms zwartachtig.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

In het buitenland: dalen met populieren en langs bosranden; ook in tuinen en parken.

Planten

(Ratel)populier en els.

Waardplant

Els
Alnus

Populier
Populus

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ganzenvoetdwergspanner
Eupithecia sinuosaria

prachtstipspanner
Scopula marginepunctata

seringenvlinder
Apeira syringaria

jeneverbesspanner
Thera juniperata

peper-en-zoutvlinder
Biston betularia

geelpurperen spanner
Idaea muricata

Alle soorten uit deze familie