kustuil Polymixis lichenea

Het uiterlijk van de kustuil doet aan lichenen, korstmossen, denken.
Familie
uilen (NOCTUIDAE)
Onderfamilie
Hadeninae / Polymixis lichenea
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die uitsluitend voorkomt in de kuststreek. RL: bedreigd.

Rode lijst
bedreigd

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. De grijsachtig groene voorvleugel is vaak fijn witachtig bespikkeld en gevlekt. De achtervleugel, die bij het mannetje wit en bij het vrouwtje grijs is, heeft in het midden soms een donkere dwarslijn en langs de achterrand liggen opvallende zwarte streepjes. Het mannetje heeft geveerde antennen. Sommige vlinders zijn meer okergeel of sterk zwart bestoven.

Kenmerken rups

Tot 45 mm; lichaam varieert in kleur van groen tot grijs of rozeachtig bruin; onderzijde lichtgrijs; over de rug een lichte middenstreep met donkerder groene of grijze zoom, die door een rij donkergrijs- of bruingerande, ruitvormige vlekken loopt; over de spiracula een lichte lengteband; kop lichtbruin.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de gele granietuil (P. flavicincta) en kompassla-uil (Hecatera dysodea)

gele granietuil
Polymixis flavicincta
NOCTUIDAE: Hadeninae

Vliegtijd en gedrag

Eind augustus-eind oktober in één generatie. De vlinders komen zowel op licht als op smeer; ze bezoeken overrijpe bramen en bloemen van klimop.

Levenscyclus

Rups: oktober-mei. De jonge rupsen overwinteren in lage vegetatie en komen tijdens milde winterdagen tevoorschijn om te foerageren. De oudere rupsen zijn ´s nachts actief en worden vooral gevonden op beschutte plaatsen. De verpopping vindt plaats in een stevige cocon.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder vooral muurpeper; ook veldhondstong, paardenbloem, zeeraket, zeeweegbree, engels gras en kool.

Habitat

Duinen en andere grazige plaatsen langs de kust.

Zeldzaamheid

Vrij algemeen. Een soort die uitsluitend voorkomt in de kuststreek. RL: bedreigd.

België

Zeldzaam aan de kust; ontbreekt in de rest van het land.

Mondiaal

De kustuil komt voor in het westen van Europa, van het Iberisch Schiereiland in het zuiden tot Groot-Brittannië in het noorden.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Feathered Ranunculus
Duitse naam
Rotbandspanner
Franse naam
niet bekend
Synoniemen
Eumichtis lichenea, Epunda lichenea, Polymixis septentrionalis
Toelichting Nederlandse naam

Een uil die, ook bij ons, uitsluitend in de buurt van de kust voorkomt.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Polymixis: polus is veel en mixis is een mengeling; verwijzend naar de boeiende mix van kleuren op de voorvleugel. Polumix is vrije sex, als dat u meer aanspreekt.

Auteursnaam en jaartal
(Hübner, 1813)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie uilen (NOCTUIDAE)

zwartpuntvolgeling
Noctua orbona

maagdenuil
Eucarta virgo

pseudo-bleke grasuil
Mythimna favicolor

gekraagde grasuil
Mythimna ferrago

grote koperuil
Diachrysia chryson

harige winteruil
Dasypolia templi

alle soorten uit deze familie