duinen

Heuvels van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken.

  • natte duinvalleien
  • licht begroeide duinen
  • open plekken in de duinen
  • beschutte plaatsen op graslanden in de duinen
  • open verwaarloosde grond in de duinen
  • met struiken begroeide duinen
  • duinen met oude eiken
  • duinmeertjes
  • vochtige plaatsen in de duinen
  • droge duinen

Vlinders

adusta-uil
Mniotype adusta

bastaardsatijnvlinder
Euproctis chrysorrhoea

berberisspanner
Pareulype berberata

beverneldwergspanner
Eupithecia pimpinellata

blauwbandspanner
Cosmorhoe ocellata

blauwrandspanner
Plemyria rubiginata

boksbaardvlinder
Amphipyra tragopoginis

bonte grasuil
Cerapteryx graminis

bonte worteluil
Agrotis vestigialis

bosbandspanner
Epirrhoe rivata

bretons spikkeldikkopje
Pyrgus armoricanus

bruinbandspanner
Scotopteryx chenopodiata

bruine heispanner
Selidosema brunnearia

bruine vierbandspanner
Xanthorhoe spadicearia

bruine witvleugeluil
Aporophyla lutulenta

dennenspinner
Dendrolimus pini

donkere iepenuil
Cosmia affinis

donkere ogentroostspanner
Perizoma bifaciata

donkere wapendrager
Clostera pigra

donker klaverblaadje
Macaria alternata