lichtgrijze spanner Lithostege griseata

Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Larentiinae / Lithostege griseata
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Noord-Brabant (2009, 2010) en Limburg (2011). RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een vrijwel effen lichtgrijze spanner met een vrij spits toelopende voorvleugel. Langs de achterrand loopt een zeer fijn donker lijntje en in het zoomveld is soms een vage bruinachtige buitenste dwarslijn zichtbaar. De franje is wit.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam groen of olijfgroen met drie donkergroene lengtestrepen over de rug, die soms door donkere, wigvormige vlekken worden overdekt; over de spiracula een gele lengtestreep, die soms langs boven- en onderrand door purperachtig bruine vlekjes wordt begrensd; kop groen.

Vliegtijd en gedrag

Half mei-juli in één generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk te verstoren. Ze vliegen in de schemering vaak rondom de waardplant, komen op licht en zwerven vaak ver weg van hun leefgebied.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond, soms gedurende twee of drie jaar.

Waardplanten

Sofiekruid en diverse soorten raket.

Habitat

Warme plaatsen met een lage vegetatie, zoals akkerranden, braakliggende landbouwgrond, wegbermen en grazige ruigten.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Noord-Brabant (2009, 2010) en Limburg (2011). RL: gevoelig.

België

Wellicht verdwenen. Vroeger bekend uit de kuststreek.

Mondiaal

Komt zeer verbrokkeld voor van Marokko en het Iberisch Schiereiland, via West- en Midden-Europa inclusief Engeland tot Zuid-Rusland en de Kaukasus; in het zuiden: de Balkan, Klein-Azië en via de Kaspische Zee tot Centraal-Azië; in het noorden tot Zuid-Zweden en Estland.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Grey Carpet
Franse naam
la Phalène argentée , la Phalène grisette
Synoniemen
Chesias griseata
Toelichting Nederlandse naam

De grondkleur van deze spanner is lichtgrijs. Zie ook 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lithostege: lithos is een steen en stege is een dak, een bedekking. De grijze schubben vormen de indruk van een grijze steen.
griseata: griseus is grijs, de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

zoomspanner
Epione vespertaria

vierkantspikkelspanner
Paradarisa consonaria

donkere ogentroostspanner
Perizoma bifaciata

bleke bergspanner
Mesotype verberata

zoomstipspanner
Scopula umbelaria

lieveling
Timandra comae

alle soorten uit deze familie