lichtgrijze spanner Lithostege griseata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Van deze soort zijn een aantal recente waarnemingen bekend uit Noord-Brabant (2009, 2010) en Limburg (2011). RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Half mei-juli in één generatie. De vlinders zijn overdag gemakkelijk te verstoren. Ze vliegen in de schemering vaak rondom de waardplant, komen op licht en zwerven vaak ver weg van hun leefgebied.

Levenscyclus

Rups: juni-augustus. De soort overwintert als pop in een cocon in de grond, soms gedurende twee of drie jaar.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Grey Carpet

Franse naam

la Phalène argentée , la Phalène grisette

Synoniemen

Chesias griseata

Meer

Toelichting Nederlandse naam

De grondkleur van deze spanner is lichtgrijs. Zie ook 'toelichting wetenschappelijke naam'.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lithostege: lithos is een steen en stege is een dak, een bedekking. De grijze schubben vormen de indruk van een grijze steen.
griseata: griseus is grijs, de grondkleur van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-16 mm. Een vrijwel effen lichtgrijze spanner met een vrij spits toelopende voorvleugel. Langs de achterrand loopt een zeer fijn donker lijntje en in het zoomveld is soms een vage bruinachtige buitenste dwarslijn zichtbaar. De franje is wit.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lichaam groen of olijfgroen met drie donkergroene lengtestrepen over de rug, die soms door donkere, wigvormige vlekken worden overdekt; over de spiracula een gele lengtestreep, die soms langs boven- en onderrand door purperachtig bruine vlekjes wordt begrensd; kop groen.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme plaatsen met een lage vegetatie, zoals akkerranden, braakliggende landbouwgrond, wegbermen en grazige ruigten.

Planten

Sofiekruid en diverse soorten raket.

Waardplant

Sofiekruid
Descurainia

Raket
Sisymbrium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

naaldboomspanner
Thera obeliscata

groene dwergspanner
Pasiphila rectangulata

vroege walstrospanner
Colostygia multistrigaria

kortzuiger
Crocallis elinguaria

zwartstipspanner
Scopula nigropunctata

grauwe bandspanner
Epirrhoe molluginata

Alle soorten uit deze familie