oranje espenspanner Boudinotiana notha

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Na vier decennia afwezigheid is de soort in 2014 weer uit Limburg gemeld.

Rode lijst

incidenteel

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Begin maart-eind april in één generatie. De vlinders vliegen overdag bij zonnig weer rondom de toppen van ratelpopulieren en kunnen ook waargenomen worden als ze worden opgejaagd van modderpoelen op paden in open bossen. Ze worden vaker gezien bij oude bomen die katjes dragen dan bij lage populieren die in de schaduw staan.

Levenscyclus

Rups: mei-juli. De rupsen foerageren ´s nachts op bladeren waartussen ze overdag een schuilplaats spinnen. De soort overwintert als pop, ingesponnen in zachte schors en blijft soms twee of drie jaar overliggen.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Light Orange Underwing

Duitse naam

Auen-Jungfernkind

Franse naam

l'Illégitime

Oud Nederlandse naam

lichte oranjespanner, valse oranjespanner

Synoniemen

Brephos nothum

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Ratelpopulier (=esp) is een belangrijke waardplant van deze soort. Oranje wijst op de grondkleur van de achtervleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Archiearis: arkhe, arkhi is beginnend en ear is voorjaar. Vlinders die al vroeg in het jaar vliegen.
notha: nothos, nothe is een bastaard. Hiermee wordt de verbondenheid met A. parthenius benadrukt. Macleod vindt beide namen 'zinloos'.

Auteursnaam en jaartal

(Hübner, 1803)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-17 mm. Een overdag actieve oranje met bruine nachtvlinder die in uiterlijk en gedrag zeer veel op de oranje berkenspanner (Archiearis parthenias) lijkt.

Kenmerken rups

Tot 28 mm; gewoonlijk groen met zwarte lengtestrepen en een geelachtig witte streep over de spiracula; kop en eerste segment van de thorax sterk zwart gespikkeld. Er is ook een vuil olijfgroene variant met bleek geelachtig grijze lengtestrepen. In tegenstelling tot de meeste spannerrupsen heeft deze soort naast de naschuivers vier paar buikpoten, hoewel het voorste paar zwak is ontwikkeld. Ze lopen wel op de kenmerkende spannerrupsen-manier.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de oranje berkenspanner (Archiearis parthenias).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen beide soorten.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Open oude bossen met veel volgroeide (ratel)populieren.

Planten

Vooral ratelpopulier; ook berk en boswilg.

Waardplant

Berk
Betula

Populier
Populus

Wilg
Salix

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

Alle soorten uit deze familie