rotsvlinder Lasiommata maera

Familie

aurelia's (NYMPHALIDAE)

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen; de laatste waarneming dateert van 1933. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Rode lijst

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

In Zuid-Europa vliegt deze soort van eind mei-begin september in twee generaties.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een graspol.

Benaming

Engelse naam

Large Wall Brown

Duitse naam

Braunauge

Franse naam

Le NĂ©musian (mannetje), L'Ariane (vrouwtje)

Oud Nederlandse naam

grote argusvlinder

Synoniemen

Pararge maera

Meer

Toelichting wetenschappelijke naam

Lasiommata: lasios is harig en omnata is ogen. Pararge en Lasiommata behoren tot de weinige genera met vlinders die harige ogen hebben.
maera: Maera is de trouwe hond van Icarus. Icarus werd door Dionysius (Bacchus) geleerd hoe ze wijn moest maken maar toen die wijn aan een paar boeren te drinken werd gegeven, dachten die dat ze vergiftigd waren en vermoordde hem. Zijn dochter Eriogene werd naar zijn graf gebracht door Maera.

Auteursnaam en jaartal

(Linnaeus, 1758)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De grondkleur van de bovenkant van de vleugels is bruin. In de vleugelpunt van de voorvleugel ligt een witgekernde zwarte vlek in een oranje veld; bij het vrouwtje is dit oranje veld groter dan bij het mannetje. De oogvlekken op de bovenkant van de achtervleugel liggen niet in een oranje vlak, maar hebben een oranje rand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de argusvlinder.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Habitat

Graslanden op steenachtige hellingen.

Planten

Waardplanten zijn diverse grassen, zoals schapengras, zwenkgras, duinriet en beemdgras soorten.

Waardplant

Duinriet
Calamagrostis

Zwenkgras
Festuca

Raaigras
Lolium

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

Alle soorten uit deze familie