rotsvlinder Lasiommata maera

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Satyrinae / Lasiommata maera
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen; de laatste waarneming dateert van 1933. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 22-28 mm. De grondkleur van de bovenkant van de vleugels is bruin. In de vleugelpunt van de voorvleugel ligt een witgekernde zwarte vlek in een oranje veld; bij het vrouwtje is dit oranje veld groter dan bij het mannetje. De oogvlekken op de bovenkant van de achtervleugel liggen niet in een oranje vlak, maar hebben een oranje rand.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de argusvlinder.

argusvlinder
Lasiommata megera
NYMPHALIDAE: Satyrinae

Vliegtijd en gedrag

In Zuid-Europa vliegt deze soort van eind mei-begin september in twee generaties.

Levenscyclus

De soort overwintert als halfvolgroeide rups in een graspol.

Waardplanten

Waardplanten zijn diverse grassen, zoals schapengras, zwenkgras, duinriet en beemdgras soorten.

Habitat

Graslanden op steenachtige hellingen.

Zeldzaamheid

Een dwaalgast die in totaal zevenmaal in Nederland is waargenomen; de laatste waarneming dateert van 1933. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in de Ardennen en in de Eifel.

Mobiliteit

De rotsvlinder is een vrij honkvaste soort.

Europa

De rotsvlinder komt in een groot deel van Europa voor, behalve in Groot-Brittannië, delen van Noordwest-Europa en Noord-Scandinavië.

Mondiaal

Van West- en Zuid-Europa naar het oosten tot Midden-Azië. Naar het noorden tot Midden-Scandinavië, naar het zuiden tot het hele Middellandse Zeegebied (exclusief Corsica, Sardinië en Kreta) en geïsoleerd voorkomen in Noord-Afrika.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015
Engelse naam
Large Wall Brown
Duitse naam
Braunauge
Franse naam
Le NĂ©musian (mannetje), L'Ariane (vrouwtje)
Oud Nederlandse naam
grote argusvlinder
Synoniemen
Pararge maera
Toelichting wetenschappelijke naam

Lasiommata: lasios is harig en omnata is ogen. Pararge en Lasiommata behoren tot de weinige genera met vlinders die harige ogen hebben.
maera: Maera is de trouwe hond van Icarus. Icarus werd door Dionysius (Bacchus) geleerd hoe ze wijn moest maken maar toen die wijn aan een paar boeren te drinken werd gegeven, dachten die dat ze vergiftigd waren en vermoordde hem. Zijn dochter Eriogene werd naar zijn graf gebracht door Maera.

Auteursnaam en jaartal
(Linnaeus, 1758)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

oranje steppevlinder
Arethusana arethusa

hooibeestje
Coenonympha pamphilus

braamparelmoervlinder
Brenthis daphne

veldparelmoervlinder
Melitaea cinxia

zilvervlek
Boloria euphrosyne

alle soorten uit deze familie