Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina

Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
/ Hamearis lucina
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
Rode lijst

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

landkaartje
Araschnia levana

rotsvlinder
Lasiommata maera

gehakkelde aurelia
Polygonia c-album

tweekleurig hooibeestje
Coenonympha arcania

veenhooibeestje
Coenonympha tullia

alle soorten uit deze familie