sleutelbloemvlinder Hamearis lucina

De sleutelbloemvlinder komt in de Ardennen en de Eifel voor op kalkgraslanden met veel sleutelbloemen.
Familie
aurelia's (NYMPHALIDAE)
Onderfamilie
Riodininae / Hamearis lucina
Groep
Dagvlinder
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

De sleutelbloemvlinder komt niet in Nederland voor, maar vliegt in de Ardennen en Eifel. Hij komt vooral voor op kalkgraslanden met veel sleutelbloemen (de waardplant van de rups). Hij wordt wel eens verward met een parelmoervlinder, maar hoort tot een eigen familie die vooral in Amerika met veel soorten voorkomt. In Europa leeft slechts één soort.

Rode lijst
niet beschouwd

Verspreiding
Vliegtijd
Vliegtijd en gedrag

De vlinder vliegt van april tot en met september, de piek ligt meestal in mei-juni. 

Waardplanten

Waardplanten zijn verschillende soorten sleutelbloem.

Habitat

De sleutelbloemvlinder komt in grote delen van Europa voor op kalkrijke graslanden en in bosrijke gebieden.

Zeldzaamheid

De sleutelbloemvlinder komt niet in Nederland voor, maar vliegt in de Ardennen en Eifel. Hij komt vooral voor op kalkgraslanden met veel sleutelbloemen (de waardplant van de rups). Hij wordt wel eens verward met een parelmoervlinder, maar hoort tot een eigen familie die vooral in Amerika met veel soorten voorkomt. In Europa leeft slechts één soort.

Regionaal

In Nederland komt de sleutelbloemvlinder niet voor, er is slechts 1 (onzekere) waarneming gedaan.

Belgiƫ

De sleutelbloemvlinder komt voor in de Ardennen en de Eifel.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande diagrammen tonen de veranderingen van de talrijkheid in de loop van de tijd. De gegevens zijn afkomstig uit het Landelijk Meetnet Vlinders (CBS / De Vlinderstichting) en de Nationale Databank Flora en Fauna.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - 2015

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie aurelia's (NYMPHALIDAE)

hooibeestje
Coenonympha pamphilus

boszandoog
Lopinga achine

bont zandoogje
Pararge aegeria

oranje steppevlinder
Arethusana arethusa

kleine heivlinder
Hipparchia statilinus

alle soorten uit deze familie