rouwrandspanner Lycia zonaria

Zowel het mannetje als het vrouwtje van de rouwrandspanner hebben oranje ringen rond het achterlijf.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Lycia zonaria
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn. Opvallend zijn een aantal recente meldingen uit Noord-Brabant (2011, 2012). RL: gevoelig.

Rode lijst
gevoelig

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Het mannetje is gemakkelijk herkenbaar aan de zilvergrijze en bruine strepen op de voorvleugel. De hoeveelheid bruin varieert sterk, zelfs binnen een bepaalde populatie. Het vrouwtje heeft onontwikkelde vleugels. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben oranje ringen rond het achterlijf.

Vliegtijd en gedrag

Maart-april in één generatie. De mannetjes vliegen soms op zonnige middagen. Meteen na het donker worden kunnen ze rustend onder aan verticale stengels worden gevonden; ze vliegen ook laat in de nacht en komen dan op licht. De vrouwtjes worden overdag soms op paaltjes of droge plantenstengels aangetroffen, alsof ze zitten te zonnen. Na het invallen van de duisternis kunnen ze worden waargenomen terwijl ze langs een stengel omhoog kruipen om eieren af te zetten.

Levenscyclus

Rups: mei-juli. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Diverse kruidachtige planten, waaronder wilde peen, weegbree en klaversoorten.

Habitat

Vooral graslanden.

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn. Opvallend zijn een aantal recente meldingen uit Noord-Brabant (2011, 2012). RL: gevoelig.

België

Geen recente meldingen in België. Vroeger bekend uit Antwerpen en Luxemburg.

Mondiaal

Van de Britse eilanden via Midden-Europa en Rusland tot de Oeral (ssp. rossica Harrison, 1910); in het noorden Denemarken en Zuid-Zweden in het zuidwesten Spanje en Frankrijk. Niet in het Middellandse Zeegebied.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Belted Beauty
Duitse naam
Trockenrasen-Dickleibspanner
Franse naam
la Phalène zonée , l'Ornée
Synoniemen
Nyssia zonaria, Biston zonarius, Biston zonaria
Toelichting Nederlandse naam

Rouwrandspanner heeft betrekking op de kenmerkende zwart/wit tekening op de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lycia: lycia komt waarschijnlijk van lukeios is behorend bij de wolf, borstelig als een wolf, vanwege de harige abdomen. Mogelijk van Lycia, een streek in Klein Azië. De eerste mogelijkheid ligt meer in de stijl van naamgeving van Hübner.
zonaria: zonarius is een gordel, een riem, naar de roodachtig gele randen van de abdomensegmenten.

Auteursnaam en jaartal
(Denis & Schiffermüller, 1775)

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

wilgendwergspanner
Eupithecia tenuiata

geblokte zomervlinder
Thalera fimbrialis

grote bruine spanner
Gnophos furvata

grijze dwergspanner
Eupithecia subfuscata

tijmstipspanner
Scopula decorata

melkwitte zomervlinder
Jodis lactearia

alle soorten uit deze familie