rouwrandspanner Lycia zonaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een soort waarvan verspreid over het land slechts enkele waarnemingen bekend zijn. Opvallend zijn een aantal recente meldingen uit Noord-Brabant (2011, 2012). RL: gevoelig.

Rode lijst

gevoelig

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Maart-april in één generatie. De mannetjes vliegen soms op zonnige middagen. Meteen na het donker worden kunnen ze rustend onder aan verticale stengels worden gevonden; ze vliegen ook laat in de nacht en komen dan op licht. De vrouwtjes worden overdag soms op paaltjes of droge plantenstengels aangetroffen, alsof ze zitten te zonnen. Na het invallen van de duisternis kunnen ze worden waargenomen terwijl ze langs een stengel omhoog kruipen om eieren af te zetten.

Levenscyclus

Rups: mei-juli. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Belted Beauty

Duitse naam

Trockenrasen-Dickleibspanner

Franse naam

la Phalène zonée , l'Ornée

Synoniemen

Nyssia zonaria, Biston zonarius, Biston zonaria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Rouwrandspanner heeft betrekking op de kenmerkende zwart/wit tekening op de voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Lycia: lycia komt waarschijnlijk van lukeios is behorend bij de wolf, borstelig als een wolf, vanwege de harige abdomen. Mogelijk van Lycia, een streek in Klein Azië. De eerste mogelijkheid ligt meer in de stijl van naamgeving van Hübner.
zonaria: zonarius is een gordel, een riem, naar de roodachtig gele randen van de abdomensegmenten.

Auteursnaam en jaartal

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-16 mm. Het mannetje is gemakkelijk herkenbaar aan de zilvergrijze en bruine strepen op de voorvleugel. De hoeveelheid bruin varieert sterk, zelfs binnen een bepaalde populatie. Het vrouwtje heeft onontwikkelde vleugels. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben oranje ringen rond het achterlijf.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral graslanden.

Planten

Diverse kruidachtige planten, waaronder wilde peen, weegbree en klaversoorten.

Waardplant

Peen
Daucus

Rupsklaver
Medicago

Weegbree
Plantago

Roos
Rosa

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

vingerhoedskruiddwergspanner
Eupithecia pulchellata

bruine grijsbandspanner
Cabera exanthemata

kleine blokspanner
Pterapherapteryx sexalata

gele oogspanner
Cyclophora linearia

witvlekspikkelspanner
Parectropis similaria

tere zomervlinder
Hemistola chrysoprasaria

Alle soorten uit deze familie