stalkruidspanner Aplasta ononaria

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn.

Rode lijst

trekvlinder

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

De soort vliegt in het buitenland van juni tot september. De vlinders komen op licht en worden overdag soms opgejaagd uit de grasvegetatie.

Levenscyclus

Rups: juli-mei. De soort overwintert als jonge rups laag op de waardplant en verpopt zich in een losse cocon onder de waardplant.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Rest Harrow

Duitse naam

Hauhechelspanner

Franse naam

la Phalène de l arrête-boeuf

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Stalkruid is de enige waardplant van deze spanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Aplasta: aplastos is onveranderd, eenvoudig, ongerept. Heeft waarschijnlijk te maken met de vage tekening op de vleugels.
ononaria: Ononis is stalkruid, de waardplant van de vlinder.

Auteursnaam en jaartal

(Fuessly, 1783)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. In rust, hangend aan stengels in open grasvegetaties, bedekken de voorvleugels vrijwel geheel de achtervleugels. De roodachtige banden in het zoomveld en de spikkeltjes, die het duidelijkst zijn bij het mannetje, vormen samen met het ontbreken van verdere tekening op de vleugel een karakteristieke combinatie.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme, droge kalkrijke locaties met een korte grasvegetatie en open, maar beschutte zonnige hoekjes.

Planten

Stalkruid.

Waardplant

Stalkruid
Ononis

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

esdoornblokspanner
Nothocasis sertata

lariksdwergspanner
Eupithecia lariciata

gelijnde bruinbandspanner
Scotopteryx coarctaria

grote bruine spanner
Gnophos furvata

satijnstipspanner
Idaea subsericeata

hengeldwergspanner
Eupithecia plumbeolata

Alle soorten uit deze familie