stalkruidspanner Aplasta ononaria

De stalkruidspanner overwintert als jonge rups op de waardplant stalkruid en verpopt zich in een losse cocon onder de waardplant.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Geometrinae / Aplasta ononaria
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid
Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn.
Rode lijst
trekvlinder

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 13-14 mm. In rust, hangend aan stengels in open grasvegetaties, bedekken de voorvleugels vrijwel geheel de achtervleugels. De roodachtige banden in het zoomveld en de spikkeltjes, die het duidelijkst zijn bij het mannetje, vormen samen met het ontbreken van verdere tekening op de vleugel een karakteristieke combinatie.

Vliegtijd en gedrag
De soort vliegt in het buitenland van juni tot september. De vlinders komen op licht en worden overdag soms opgejaagd uit de grasvegetatie.
Levenscyclus
Rups: juli-mei. De soort overwintert als jonge rups laag op de waardplant en verpopt zich in een losse cocon onder de waardplant.
Waardplanten
Stalkruid.
Habitat

Warme, droge kalkrijke locaties met een korte grasvegetatie en open, maar beschutte zonnige hoekjes.

Zeldzaamheid
Zeer zeldzaam. Een trekvlinder waarvan slechts enkele waarnemingen bekend zijn.
België
Zeer zeldzaam. Beperkt tot Luxemburg, maar recente waarnemingen ontbreken.
Mondiaal
In het zuiden van het Iberisch Schiereiland via Italië en de Balkan tot Klein-Azië en Armenië. In het noorden van Engeland tot de Baltische staten en verder Zuid-Rusland en de Kaukasus. Niet in Scandinavië.
Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Rest Harrow
Duitse naam
Hauhechelspanner
Franse naam
la Phalène de l arrête-boeuf
Toelichting Nederlandse naam
Stalkruid is de enige waardplant van deze spanner. Meer over Nederlandse namen

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam
Aplasta: aplastos is onveranderd, eenvoudig, ongerept. Heeft waarschijnlijk te maken met de vage tekening op de vleugels.
ononaria: Ononis is stalkruid, de waardplant van de vlinder.
Auteursnaam en jaartal
(Fuessly, 1783)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

ringspikkelspanner
Hypomecis punctinalis

ganzenvoetdwergspanner
Eupithecia sinuosaria

late bremspanner
Scotopteryx luridata

peper-en-zoutvlinder
Biston betularia

wortelhoutspanner
Eulithis prunata

bruine heispanner
Selidosema brunnearia

alle soorten uit deze familie