varenspanner Petrophora chlorosata

Adelaarsvaren en moerasvaren zijn de waardplanten van de varenspanner, die vooral op de zandgronden voorkomt.
Familie
spanners (GEOMETRIDAE)
Onderfamilie
Ennominae / Petrophora chlorosata
Groep
Nachtvlinder die zowel dagactief als nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed tot redelijk goed te determineren)
Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; vooral op de zandgronden in het binnenland en lokaal elders. RL: kwetsbaar.

Rode lijst
kwetsbaar

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Deze spanner houdt in rust de voorvleugel naar achteren over de achtervleugel gevouwen en doet daardoor op het eerste gezicht denken aan een soort uit de familie van de uilen (Noctuidae). De twee bruingerande zilverachtige centrale dwarslijnenen met daartussen de donkere centrale vlek op de voorvleugel zijn kenmerkend. Over de lichter gekleurde achtervleugel loopt een enkele soortgelijke dwarslijn. Grootte en kleur zijn enigszins variabel (de vlinder is vaak bruiner dan op de afbeelding) en de dwarslijnen zijn niet altijd even duidelijk.

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juni in één generatie. De vlinders kunnen opgejaagd worden vanuit varenplanten en komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups is vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in de grond.

Waardplanten

Adelaarsvaren en moerasvaren.

Habitat

Bossen, heiden en moerassen.

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; vooral op de zandgronden in het binnenland en lokaal elders. RL: kwetsbaar.

België

Vrij algemeen in het hele land. Wijdverbreid waar de waardplant voorkomt, vooral in de oostelijke helft. Lokaal talrijk.

Mondiaal

Van het Iberisch Schiereiland via West- en Midden-Europa inclusief de Britse eilanden tot Oost-Azië; in het noorden tot Midden-Scandinavië, in het zuiden van de westelijke eilanden in de Middellandse Zee via de Balkan tot Klein-Azië.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Brown Silver-line
Duitse naam
Adlerfarnspanner
Franse naam
la Phalène de l'aquiline
Synoniemen
Lozogramma chlorosata, Lithina chlorosata, Petrophora petraria, Phasiane petraria
Toelichting Nederlandse naam

Moeras- en adelaarsvaren zijn de waardplanten van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Petrophora: petros is een rots en phoreo is dragen; naar de steenkleurige band op de voorvleugel.
chlorosata: Hübner noemde chlorosata eerst petraria. Khloros is bleek groen of alleen bleek, naar de grondkleur. Scopoli omschrijft de kleur als wit of bijna de gelaatskleur van een geelzuchtpatient. Scopoli volgde een doktersopleiding voor hij zich met biologie ging bezig houden. Hij noemde de beschrijving van een soort dan ook 'diagnosis'.

Auteursnaam en jaartal
(Scopoli, 1763)

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

gestreepte bremspanner
Perconia strigillaria

schermbloemdwergspanner
Eupithecia tripunctaria

gewone heispanner
Ematurga atomaria

bosbesbruintje
Macaria brunneata

kantstipspanner
Scopula ornata

BruinSpannertje

bruin spannertje
Minoa murinata

alle soorten uit deze familie