varenspanner Petrophora chlorosata

Familie

spanners (GEOMETRIDAE)

Zeldzaamheid

Algemeen. Komt verspreid over het hele land voor; vooral op de zandgronden in het binnenland en lokaal elders. RL: kwetsbaar.

Rode lijst

kwetsbaar

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind april-eind juni in één generatie. De vlinders kunnen opgejaagd worden vanuit varenplanten en komen goed op licht.

Levenscyclus

Rups: juni-september. De rups is vooral ´s nachts actief. De soort overwintert als pop in de grond.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Brown Silver-line

Duitse naam

Adlerfarnspanner

Franse naam

la Phalène de l'aquiline

Synoniemen

Lozogramma chlorosata, Lithina chlorosata, Petrophora petraria, Phasiane petraria

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Moeras- en adelaarsvaren zijn de waardplanten van deze spannersoort.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Petrophora: petros is een rots en phoreo is dragen; naar de steenkleurige band op de voorvleugel.
chlorosata: Hübner noemde chlorosata eerst petraria. Khloros is bleek groen of alleen bleek, naar de grondkleur. Scopoli omschrijft de kleur als wit of bijna de gelaatskleur van een geelzuchtpatient. Scopoli volgde een doktersopleiding voor hij zich met biologie ging bezig houden. Hij noemde de beschrijving van een soort dan ook 'diagnosis'.

Auteursnaam en jaartal

(Scopoli, 1763)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 15-18 mm. Deze spanner houdt in rust de voorvleugel naar achteren over de achtervleugel gevouwen en doet daardoor op het eerste gezicht denken aan een soort uit de familie van de uilen (Noctuidae). De twee bruingerande zilverachtige centrale dwarslijnenen met daartussen de donkere centrale vlek op de voorvleugel zijn kenmerkend. Over de lichter gekleurde achtervleugel loopt een enkele soortgelijke dwarslijn. Grootte en kleur zijn enigszins variabel (de vlinder is vaak bruiner dan op de afbeelding) en de dwarslijnen zijn niet altijd even duidelijk.

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Bossen, heiden en moerassen.

Planten

Adelaarsvaren en moerasvaren.

Waardplant

Adelaarsvaren
Pteridium

Moerasvaren
Thelypteris

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie spanners (GEOMETRIDAE)

bruine bergspanner
Euphyia frustata

grote wintervlinder
Erannis defoliaria

halvemaanvlinder
Selenia tetralunaria

scherphoekbandspanner
Euphyia unangulata

porseleinvlinder
Abraxas sylvata

vroege dwergspanner
Eupithecia lanceata

Alle soorten uit deze familie