wilgenweeskind Catocala electa

Van het wilgenweeskind zijn slechts oude waarnemingen bekend.
Familie
spinneruilen (EREBIDAE)
Onderfamilie
Erebinae / Catocala electa
Groep
Nachtvlinder die nachtactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(goed op gelijkende soorten letten)
Zeldzaamheid

Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele oude waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1946 in Geulhem.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 33-39 mm. Deze spinneruil lijkt sterk op het rood weeskind, maar heeft een gelijkmatiger getekende, vaak meer grijsachtige voorvleugel met duidelijk afstekende dwarslijnen. De dwarslijnen zijn in de voorste helft van de vleugel zwartachtig van kleur. Opvallend is de diep uitstekende dubbele zwarte tand in de buitenste dwarslijn. De achtervleugel is rozeachtig rood met een brede zwartachtige zoom en een ruwweg S-vormige zwartachtige middenband.

Kenmerken rups

55 - 65 mm. Lijf grijs met licht en donkere vlekjes, kleine, bleke, bruine vlekken op segment 8 en 11 en met paren subdorsale wratten; alle poten aanwezig; kop bleekbruin met donkerder strepen en roodachtig bruin op de voorkant.Ebert: De volwassen rups valt op door zijn helder bruine kop en door de aan de basis zwartgerande en bovenaan lichte wratten op segment 8.

Gelijkende soorten vlinder

Het rood weeskind (C. nupta) heeft een minder gelijkmatig getekende voorvleugel en mist het diepe zwarte uitsteeksel in de buitenste dwarslijn; de kleur van de achtervleugel is donkerder rood.

rood weeskind
Catocala nupta
EREBIDAE: Erebinae

Vliegtijd en gedrag

Juli-begin september in één generatie. De vlinders komen op smeer en in mindere mate op licht. Overdag zijn ze rustend op een boomstam of een muur aan te treffen.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De soort overwintert als ei in een schorsspleet van de waardplant.
Ebert: De jonge rups doet door zijn bewegingen aan een spannerrups denken.
Zoals bij alle weeskinderen kenmerkt de pop zich door een blauwachtige berijping.

Waardplanten

Wilg; soms (ratel)populier.

Habitat

Warme vochtige bossen en beekdalen.

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele oude waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1946 in Geulhem.

België

Verdwenen. Voor 1980 gekend uit Luxemburg.

Mondiaal

Komt weinig voor in Midden-Europa. Het areaal omvat het noordelijke Middellandse zeegebied en naar het oosten via Griekenland, Turkije en Centraal-Azië tot Korea. De noordgrens is moeilijk aan te geven omdat veel vlinders zwerven en trekken (Scandinavië, Engeland en de Benelux). Heinicke & Naumann (1980 - 1982) veronderstellen areaalverschuivingen.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Engelse naam
Rosy Underwing
Duitse naam
Weidenkarmin
Franse naam
l'Élue , la Choisie
Toelichting Nederlandse naam

Zie voor een uitgebreide toelichting op de Nederlandse naam de uitleg bij het rood weeskind.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catocala: kato is onder en kalos is mooi. Deze soorten hebben mooie, helder gekleurde achter- of ondervleugels.
electa: electus is gekozen; electa is een verloofde. Zie ook bij C. nupta.

Auteursnaam en jaartal
(Vieweg, 1790)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

hopsnuituil
Hypena rostralis

bleek beertje
Nudaria mundana

mendicabeer
Diaphora mendica

bruine daguil
Euclidia glyphica

kleine beer
Phragmatobia fuliginosa

brandnetelsnuituil
Hypena obesalis

alle soorten uit deze familie