wilgenweeskind Catocala electa

Familie

spinneruilen (EREBIDAE)

Zeldzaamheid

Van deze soort zijn verspreid over het land slechts enkele oude waarnemingen bekend. De laatste waarneming dateert uit 1946 in Geulhem.

Rode lijst

verdwenen

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Juli-begin september in één generatie. De vlinders komen op smeer en in mindere mate op licht. Overdag zijn ze rustend op een boomstam of een muur aan te treffen.

Levenscyclus

Rups: april-juli. De soort overwintert als ei in een schorsspleet van de waardplant.
Ebert: De jonge rups doet door zijn bewegingen aan een spannerrups denken.
Zoals bij alle weeskinderen kenmerkt de pop zich door een blauwachtige berijping.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Rosy Underwing

Duitse naam

Weidenkarmin

Franse naam

l'Élue , la Choisie

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Zie voor een uitgebreide toelichting op de Nederlandse naam de uitleg bij het rood weeskind.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Catocala: kato is onder en kalos is mooi. Deze soorten hebben mooie, helder gekleurde achter- of ondervleugels.
electa: electus is gekozen; electa is een verloofde. Zie ook bij C. nupta.

Auteursnaam en jaartal

(Vieweg, 1790)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 33-39 mm. Deze spinneruil lijkt sterk op het rood weeskind, maar heeft een gelijkmatiger getekende, vaak meer grijsachtige voorvleugel met duidelijk afstekende dwarslijnen. De dwarslijnen zijn in de voorste helft van de vleugel zwartachtig van kleur. Opvallend is de diep uitstekende dubbele zwarte tand in de buitenste dwarslijn. De achtervleugel is rozeachtig rood met een brede zwartachtige zoom en een ruwweg S-vormige zwartachtige middenband.

Kenmerken rups

55 - 65 mm. Lijf grijs met licht en donkere vlekjes, kleine, bleke, bruine vlekken op segment 8 en 11 en met paren subdorsale wratten; alle poten aanwezig; kop bleekbruin met donkerder strepen en roodachtig bruin op de voorkant.Ebert: De volwassen rups valt op door zijn helder bruine kop en door de aan de basis zwartgerande en bovenaan lichte wratten op segment 8.

Gelijkende soorten vlinder

Het rood weeskind (C. nupta) heeft een minder gelijkmatig getekende voorvleugel en mist het diepe zwarte uitsteeksel in de buitenste dwarslijn; de kleur van de achtervleugel is donkerder rood.

Gelijkende soorten vlinder

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Warme vochtige bossen en beekdalen.

Planten

Wilg; soms (ratel)populier.

Waardplant

Populier
Populus

Wilg
Salix

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie spinneruilen (EREBIDAE)

Alle soorten uit deze familie