wingerdmetaalvlinder Theresimima ampellophaga

De wingerdmetaalvlinder is slechts éénmaal in Nederland waargenomen.
Familie
bloeddrupjes (ZYGAENIDAE)
Onderfamilie
Procridinae / Theresimima ampellophaga
Groep
Nachtvlinder die dagactief is
Hoe moeilijk te herkennen
(moeilijk tot zeer moeilijk te determineren)
Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1890 in Limburg.

Rode lijst
verdwenen

Verspreiding
Vliegtijd
Waardplanten

Komt voor op wilde en valse wingerd en wijnstok.

Zeldzaamheid

Van deze soort is slechts één waarneming bekend uit 1890 in Limburg.

België

Deze soort komt niet in België voor.

Europa

De wingerdmetaalvlinder komt voor in Hongarije en Zuid-Europa.

Trend op lange en korte termijn
Onderstaande grafieken tonen de verandering in de talrijkheid van de soort in de loop van de tijd. De eerste grafiek geeft het verloop over de hele periode waarvan we waarnemingen hebben. Omdat de oude gegevens vaak niet erg nauwkeurig zijn (geen aantallen) en incompleet (nadruk op zeldzame soorten) wordt hier de presentie afgebeeld. De tweede grafiek laat het verloop zien van de prestatie van de soort in de laatste dertig jaar. Wat presentie en prestatie precies zijn, en hoe ze worden berekend kunt u lezen op de pagina De berekeningen.
Verspreiding in Nederland in vier perioden
Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.
voor 1950
1950 - 1979
1980 - 1999
2000 - feb 2016
Synoniemen
Theresimima ampelophaga
Toelichting Nederlandse naam

De wingerdmetaalvlinder heeft een metaalglans over de vleugels. Een van de waardplanten is de wilde wingerd.

Meer over Nederlandse namen

Auteursnaam en jaartal
(Bayle-Barelle, 1808)

Actualiteiten

Ontdek meer

Blijf op de hoogte

Ontvang vlindernieuws

Soorten uit dezelfde familie bloeddrupjes (ZYGAENIDAE)

vijfvlek-sint-jansvlinder
Zygaena trifolii

metaalvlinder
Adscita statices

wingerdmetaalvlinder
Theresimima ampellophaga

bruine metaalvlinder
Rhagades pruni

sint-jansvlinder
Zygaena filipendulae

kleine sint-jansvlinder
Zygaena viciae

alle soorten uit deze familie