vijfvlek-sint-jansvlinder Zygaena trifolii

Familie

bloeddrupjes (ZYGAENIDAE)

Zeldzaamheid

Vrij zeldzaam. In Zeeuws-Vlaanderen komt deze soort lokaal veel voor; in de rest van het land is het een ongewone verschijning die af en toe op de zandgronden wordt waargenomen. RL: niet bedreigd.

Rode lijst

niet bedreigd

Meer foto's

Terug naar boven ^

Levenswijze

Vliegtijd en gedrag

Eind mei-eind juli in één generatie.

Levenscyclus

Rups: augustus-juni. De rups overwintert één of twee keer en verpopt zich in een cocon die laag in de vegetatie verborgen is.

Verspreiding

Vliegtijd

Benaming

Engelse naam

Five-spot Burnet

Duitse naam

Sumpfhornklee-Widderchen

Oud Nederlandse naam

vijf-stippige st.jansvlinder

Meer

Toelichting Nederlandse naam

Sint-jansvlinder is een al lang bestaande naam die al gebruikt wordt door Ter Haar in 'Onze vlinders'.
De vliegtijd begint rond 24 juni, de naamdag van Sint Jan. De vijfvlek-sint-jansvlinder heeft vijf rode vlekken op beide voorvleugels.

Meer over Nederlandse namen

Toelichting wetenschappelijke naam

Zygaena: zugaina is hamerkophaai. Dat deze naam (later) werd gebruikt voor het genus Zygaena is toeval en heeft niet te maken met de vorm van de antennes. Fabricius hield van woordspelingen en raadseltjes hetgeen het begrijpen van achtergronden van de naamgeving niet duidelijker maakt.
trifolii: Trifolium is meerdere klaversoorten; de waardplant zit daar echter niet bij.

Auteursnaam en jaartal

(Esper, 1783)

Herkenning

Kenmerken vlinder

Voorvleugellengte: 14-19 mm. Een bloeddrupje met vijf rode vlekken, waarvan met name de middelste twee vaak met elkaar verbonden zijn. Is vergeleken met andere bloeddrupjes een trage vlieger.

Kenmerken rups

Tot 22 mm; lijkt zeer sterk op de rups van Z. filipendulae maar heeft een meer blauwachtig groene grondkleur; minder variabel zonder extreem lichte of donkere vormen.

Gelijkende soorten vlinder

Zie de sint-jansvlinder (Z. filipendulae) en de kleine sint-jansvlinder (Z. viciae).

Bekijk de gedetailleerde verschillen met illustraties tussen de drie Zygaena-soorten.

Gelijkende soorten rups

Sint-jansvlinder (Zygaena filipendulae).
N.B.: vergelijk behalve de uiterlijke kenmerken ook de tijd van het jaar waarin de rupsen voorkomen, het habitat en de waardplant(en).

Gelijkende soorten vlinder

Gelijkende soorten rups

Verspreiding in Nederland in vier perioden

Onderstaande kaartjes tonen de verspreiding binnen Nederland in vier perioden. Hoe groter en donkerder een stip, des te groter was de presentie van een soort in het desbetreffende uurhok (5x5 kilometerhok). Presentie geeft aan in welke mate een soort is over- of ondervertegenwoordigd ten opzichte van de (macronachtvlinder-)fauna als geheel. De berekeningen zijn gebaseerd op gegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Habitat

Vooral kruidenrijke graslanden en bermen.

Planten

Gewone rolklaver.

Waardplant

Rolklaver
Lotus

Actualiteiten

Ontdek meer

Tijdschriften

Soorten uit dezelfde familie bloeddrupjes (ZYGAENIDAE)

Alle soorten uit deze familie